344 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Dag van

Classic

D24-016

Afgelopen

Dag van godsdienst (voor basisonderwijs)

Individu

Extra large

I24-091 10-daagse basistraining in Verbindende Communicatie - voorjaar 2024
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Individu

Classic

I24-092

Afgelopen

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden
Infosessie veilig internet voor iedereen die jongeren ondersteunt, van (groot)ouders over leerkrachten tot opvoeders

Team

Classic

T24-220

Nieuw

Eerstelijnszorg bij leren en studeren realistisch én gedifferentieerd aanpakken als leerkracht: het kan!
Ervaringsgericht en wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in leerstrategieën en leerproblemen bij jouw leerlingen

Team

Classic

T24-221

Nieuw

Inspiratiesessie AI in de klas
Versterk leren met Generatieve AI – Een boost voor jouw klas

Team

Classic

T24-222

Nieuw

ChatGPT als leer- en testassistent
Zet ChatGPT in voor differentiatie en om gepersonaliseerd leren en testen te ondersteunen

Team

Classic

T24-223

Nieuw

Interactief onderwijs met ChatGPT
Verrijk leerervaringen met AI-gedreven interactiviteit

Team

Classic

T24-224

Nieuw

AI voor kunst- en ateliervakken
Ontketen creativiteit met ChatGPT en ontdek de kracht van beeldgeneratoren

Team

Classic

T24-225

Nieuw

Naar een beleidskader rond Artificiële Intelligentie
Bewuste integratie: opstellen van richtlijnen voor AI in mijn school

Individu

Classic

I24-095

Afgelopen

Dag van geschiedenis - tweede en derde graad
Facetten van historisch denken

Individu

Classic

I24-096 Digi-talen - VOORMIDDAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I24-097 Digi-talen - NAMIDDAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Team

Classic

T24-226 Geboeid door perfectionisme
Omgaan met je eigen perfectionisme

Individu

Classic

I24-098

Afgelopen

3D-tekenen SOLID EDGE - vervolmaking
3D plaatwerk, samenstellingen en uitbreidingstoepassingen van het tekenpakket

Team

Classic

T24-227

Nieuw

Constructieve communicatie
Sta sterker in je schoenen bij lastige vragen en kritische opmerkingen

Individu

Classic

I24-099

Nieuw

Omgaan met stress
De kracht van ontspanning en positief denken

Individu

Classic

I24-100

Nieuw

Afgelast

Motiverende gespreksvoering met jongeren

Individu

Classic

I24-101

Nieuw

Kleuterinitiatief gekoppeld aan goed ingerichte basishoeken
Goed ingerichte basishoeken met maximale ruimte voor inbreng van de kleuters

Individu

Classic

I24-102

Afgelopen

Europese ETAR-opleiding: Empowering Teachers for Automatic Recognition

Dag van

Classic

D24-019

Afgelopen

Dag van de aanvangsbegeleiding
Hoe houden we de zij-instromers aan boord?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers