595 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-200

Nieuw

SLIM-leren = Samen, Leuk, Inspirerend, Motiverend. Zo werkt het écht!

Team

Classic

T24-201

Nieuw

Hoe pak je een (vak)versnelling aan in het secundair onderwijs?
Versnellen in het secundair onderwijs – Hoe pak je dat aan als school?

Team

Classic

T24-202

Nieuw

Aan de slag met flexibele trajecten voor cognitief sterk functionerende leerlingen in het secundair onderwijs
Vakversnellingen en vrijstellingen in het secundair onderwijs

Team

Classic

T24-203

Nieuw

Executieve vaardigheden versterken bij cognitief sterk functionerende leerlingen
Welke executieve vaardigheden zijn er en hoe ga je aan de slag om deze te versterken bij CSF leerlingen?

Individu

Classic

I24-023

Afgelopen

Fonemi, spelen met klanken!
Vlaamse tool over het fonemisch bewustzijn

Individu

Classic

I24-024

Afgelopen

iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Individu

Classic

I24-025

Afgelopen

Wiskundig denken in de kleuterklas
kWISspel

Individu

Classic

I24-026

Afgelopen

Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Individu

Classic

I24-027

Afgelast

Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Individu

Classic

I24-028

Afgelopen

Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Individu

Leerlabo

I24-029

Afgelopen

Leerlabo Schrijven op school

Individu

Leerlabo

I24-030

Afgelast

Leerlabo Lezen op school. Lezen doe je samen!
Op naar meer leesmotivatie en een duurzaam leesbeleid

Individu

Classic

I24-031

Afgelast

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in de praktijk van de kleuterklas

Individu

Classic

I24-032

Nieuw

Afgelast

Feest je mee? Samen feest vieren als voorbeeld van actieve burgerschapsparticipatie in de klas

Individu

Leerlabo

I24-033

Nieuw

Afgelast

Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!
Werken aan interactievaardigheden aan de hand van videocoaching

Individu

Classic

I24-034

Afgelopen

Niet alles tegelijk! Breinvriendelijk leven en werken (online)
Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten

Individu

Classic

I24-035

Nieuw

Afgelast

CLIL in het lager onderwijs
Concreet aan de slag met CLIL

Individu

Classic

I24-036

Nieuw

Afgelopen

Geboeid door perfectionisme (online)
Omgaan met je eigen perfectionisme

Individu

Classic

I24-037

Nieuw

Afgelopen

Leerlijn fertiliteit
Demonstratie van een nieuw digitaal platform met leermateriaal rond de nieuwe eindtermen m.b.t. vruchtbaarheid en seksualiteit

Individu

Classic

I24-038

Afgelopen

Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers