340 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-203

Nieuw

LIST - Lezen IS Top
Een introductie tot LIST

Team

Classic

T25-204

Nieuw

Close Reading
Een introductie tot Close Reading

Individu

Classic

I25-084 Digi-talen - VOLLEDIGE DAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I25-085 Digi-talen - VOORMIDDAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I25-086 Digi-talen - NAMIDDAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I25-087

Nieuw

Timemanagement en persoonlijke organisatie
Effectieve tips en strategieën om meer tijd over te houden voor wat er écht toe doet!

Individu

Classic

I25-088

Nieuw

Digitaal klasmanagement in de kleuterklas met Smart Symbols
Doelgericht en gepersonaliseerd registreren, observeren en evalueren in de kleuterklas

Individu

Classic

I25-089

Nieuw

Nearpod: transformeer saaie lessen naar interactieve lessen (online)

Individu

Classic

I25-090

Nieuw

Genial/ly: boeiende en inspirerende content in je lessen (online)

Individu

Classic

I25-091

Nieuw

Canva: creatief ontwerpen

Individu

Classic

I25-092

Nieuw

Thema's versterken met interactieve spelletjes/boekjes voor in de kleuterklas

Individu

Classic

I25-093

Nieuw

ICT inzetten in de kleuterklas

Individu

Masterclass

I25-094

Nieuw

Module 18: Acute uitdagingen in het onderwijs? Handvaten, hulpmiddelen én inspiratie voor leidinggevenden
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Dag van

Classic

D25-002 Dag van de kleuter
Voor peuter- en kleuteronderwijzers

Dag van

Classic

D25-003 Dag van bewegingsopvoeding
[Opgelet: gewijzigde datum]

Dag van

Classic

D25-004 Dag van het eerste en tweede leerjaar

Individu

Classic

I25-095

Nieuw

LIST - Lezen IS Top
Een introductie tot LIST

Individu

Classic

I25-096

Nieuw

Maar je hebt toch veel vakantie? Minder werkdruk en meer werkgeluk in jouw job in het onderwijs

Individu

Classic

I25-097

Nieuw

Vergadering of navergadering? Efficiënte en inclusieve besluitvorming op school

Individu

Masterclass

I25-098 Masterclass Breed mentorschap
Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers