340 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I25-099 Niet alles tegelijk! Breinvriendelijk leven en werken (online)
Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten

Individu

Classic

I25-100 Basistweedaagse kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Team

Classic

T25-205 Oordeel in je voordeel!
Verbindende communicatie in de (school)praktijk

Team

Classic

T25-206 Kies je oren!
Hoor jij (niet) wat er gezegd wordt?

Team

Classic

T25-207 Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Team

Classic

T25-208 Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Team

Classic

T25-209 Verbindende Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties - introductietweedaagse

Individu

Classic

I25-101

Nieuw

Oplossingsgericht coachen
Verbindend en oplossingsgericht communiceren

Individu

Classic

I25-102

Nieuw

Executieve functies stimuleren en ondersteunen
Wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in de werking van het brein en haar executieve functies

Individu

Classic

I25-103

Nieuw

Leerproblemen en -stoornissen in de klas
Wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in leerproblemen

Individu

Classic

I25-104 Solid Edge 3D tekenen: Assembly
Maken van samenstellingstekeningen, explosietekeningen van bestaande 3D parts en hiervan 2D tekeningen maken.

Individu

Classic

I25-105 Solid Edge 3D tekenen: SheetMetal – Framedesign - Tubing - Weldment
Plaatwerk vanuit 3D ontwerpen/ontvouwen, tekenen van frames en buizen, tekenen van lassen, aanbrengen van lassymbolen.

Individu

Classic

I25-106

Nieuw

Wiskundeclub 101 - Reeks 1
Uitdagende workshops voor leerlingen met een wiskundeknobbel!

Individu

Classic

I25-107

Nieuw

Wiskundeclub 101 - Reeks 2
Uitdagende workshops voor leerlingen met een wiskundeknobbel!

Individu

Classic

I25-108

Nieuw

Wiskundeclub 101 - Reeks 1 en 2
Uitdagende workshops voor leerlingen met een wiskundeknobbel!

Team

Classic

T25-212 Rouwen … zwijg me niet dood! Hoe kunnen we rouwende kinderen beter begeleiden in de klas en op school?

Dag van

Classic

D25-005 Dag van wiskunde - tweede en derde graad

Dag van

Classic

D25-006 Dag van wiskunde - eerste en tweede graad

Individu

Classic

I25-109

Nieuw

Niet-talig klasmanagement in OKAN

Team

Classic

T25-213 Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten
Breinvriendelijk leven en werken

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers