344 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I24-080

Afgelopen

3D tekenen SOLID EDGE - basis
Van idee naar 3D model om vervolgens een correcte 2D productietekening te maken

Individu

Classic

I24-081

Afgelopen

Kagan Coöperatief Leren voor Wetenschappen
Ideaal voor wie biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen of CLIL-wetenschappen geeft

Individu

Classic

I24-082

Afgelast

Digi-talen (voor leraren lager onderwijs) - VOORMIDDAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I24-083

Afgelast

Digi-talen (voor leraren lager onderwijs) - VOLLEDIGE DAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I24-084

Nieuw

Afgelopen

Effectief in Frans! Een leerpad ter versterking van Frans in de lagere school

Individu

Classic

I24-085

Nieuw

Afgelopen

Werken met een Chromebook en Google Workspace

Individu

Classic

I24-086

Nieuw

Afgelast

Integraal personeelsbeleid: de kracht van slim vertrouwen, arbeidsmotivatoren, relationele dialoog, permanente ontwikkeling en concrete doelen

Individu

Classic

I24-087

Nieuw

Afgelast

Oudercommunicatie

Individu

Classic

I24-088

Nieuw

Afgelopen

Omgaan met probleemgedrag in klascontext en motiverende gespreksvoering met leerlingen

Dag van

Classic

D24-005

Afgelopen

Dag van geschiedenis - eerste en tweede graad

Dag van

Classic

D24-007

Afgelopen

Dag van klassieke talen
Quo Vadis?

Dag van

Classic

D24-008

Afgelopen

Dag van wiskunde - tweede en derde graad

Dag van

Classic

D24-009

Afgelopen

Dag van wiskunde - eerste en tweede graad

Individu

Classic

I24-089 Dag van esthetica / kunstbeschouwing
Een bezoek aan Rijsel voor leraren Esthetica, Kunstbeschouwing en Artistieke vorming

Dag van

Classic

D24-010

Afgelopen

Dag van Engels en Duits

Dag van

Classic

D24-011

Afgelopen

Dag van Frans

Dag van

Classic

D24-012 Dag van de godsdienstleraar
Vrees niet!

Dag van

Classic

D24-013 Dag van Nederlands

Dag van

Classic

D24-014 Dag van lichamelijke opvoeding

Dag van

Classic

D24-015

Afgelast

Dag van aardrijkskunde
Taalstimulerend lesgeven in aardrijkskunde

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers