758 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-001 Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten
Breinvriendelijk leven en werken

Team

Classic

T23-002 Bevlogen in het leven en in het werk

Team

Classic

T23-003 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten

Team

Classic

T23-004 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Team

Classic

T23-005 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas

Team

Classic

T23-006 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?

Team

Classic

T23-007 Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten

Team

Classic

T23-008 Sneller, slimmer en efficiënter samenwerken in Drive

Team

Classic

T23-009 Maak je lessen productiever met Google Classroom

Team

Classic

T23-010 Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets

Team

Classic

T23-011 Een digitale escaperoom met Google Apps

Team

Classic

T23-012 G Suite beheer voor starters

Team

Classic

T23-013 Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs

Team

Classic

T23-014 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

Team

Classic

T23-015 Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Team

Classic

T23-016 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Team

Classic

T23-017 (Oorlogs)trauma’s in de klas
Welke impact hebben (oorlogs)trauma’s op de ontwikkeling van een kind en hoe ga je met de impact hiervan om in de klas?

Team

Classic

T23-018 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen

Team

Classic

T23-019 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten

Team

Classic

T23-020 Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers