595 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-091 Projecten ontwerpen
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Team

Classic

T24-092 Muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Team

Classic

T24-093 Oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld 'initiatief en verantwoordelijkheid'

Team

Classic

T24-094 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Team

Classic

T24-095 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Team

Classic

T24-096 Muzische opdrachten evalueren
Ontdek hoe je kan evalueren na een muzische activiteit

Team

Classic

T24-097 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle muzische domeinen

Team

Classic

T24-098 Mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!

Team

Classic

T24-099 Kunst beschouwen met kinderen
Leer kijken en luisteren naar kunst uit alle kunstdisciplines

Team

Classic

T24-100 Muzisch-creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Team

Classic

T24-101 Onderzoekend leren
Rijke leerprocessen opzetten vanuit de verwondering van kinderen

Team

Classic

T24-102

Nieuw

Ontwerpend leren
Rijke leerprocessen vanuit ontwerpuitdagingen voor kinderen

Team

Classic

T24-103 Ontwikkeling evalueren
Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen

Team

Classic

T24-104 Processen en producten evalueren
Verken allerlei methodieken die evaluatie ondersteunen

Team

Classic

T24-105

Nieuw

Nesten met je klas
Hoe je klasgroep sociaal en emotioneel ondersteunen a.d.h.v. speelse bewegingsoefeningen, gesprekstechnieken en verbindende rustbrengers?

Team

Classic

T24-106 Interactieve afbeeldingen: betrek leerlingen actief bij de les
Creëer interactieve afbeeldingen om de leerinhoud visueel en overzichtelijk aan te reiken

Team

Classic

T24-107 Digitaal adaptief leerpad: haal het maximale uit het leren
Ontwikkel een adaptief leerpad waarbij het leerproces van de leerlingen gepersonaliseerd worden

Team

Classic

T24-108 Podcasts: van start tot leermiddel
Leer hoe je jouw eigen inspirerende podcast kunt maken en gebruiken in jouw onderwijspraktijk

Team

Classic

T24-109 Boost je leesonderwijs
Waar kan je op inzetten om je leesonderwijs effectiever te maken?

Team

Classic

T24-110 Word Lees Ambassadeur!

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers