331 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I25-040 Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Individu

Classic

I25-041 Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Individu

Classic

I25-042 Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden.

Individu

Classic

I25-043 STEAM-stories
Over STEAM in de kleuterklas via verhalen

Team

Classic

T25-125 Sterk(er) in jouw klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T25-126 Muzische ontwikkeling rapporteren
Leer kijken naar en communiceren over muzische groei

Team

Classic

T25-127 Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces

Team

Classic

T25-128 Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Een prentenboek zet kleuters actief en oplossingsgericht aan de slag

Team

Classic

T25-129 Activiteiten ontwerpen vanuit Zill
Leer de Zill-uitdagingen toepassen op een concreet onderwijsarrangement

Team

Classic

T25-130 Werkvormen ontwerpen
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren

Individu

Masterclass

I25-044 Masterclass Leerlingenbegeleiding voor secundair onderwijs

Individu

Classic

I25-045

Nieuw

XR in de klas
Hoe kan ik door middel van XR technologie het ontoegankelijke, toegankelijk maken?

Team

Classic

T25-131 Muzische ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw

Team

Classic

T25-132 Projecten ontwerpen
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Team

Classic

T25-133 Muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Team

Classic

T25-134 Oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld 'initiatief en verantwoordelijkheid'

Team

Classic

T25-135 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Team

Classic

T25-136 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Team

Classic

T25-137 Muzische opdrachten evalueren
Ontdek hoe je kan evalueren na een muzische activiteit

Team

Classic

T25-138 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle muzische domeinen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers