340 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-020 Bloeien zonder (door)groeien? Voor wie zoekt naar verdieping, uitdaging en balans in een onderwijsberoep

Team

Classic

T25-021 School op Maat. Breng beweging in de school, op maat van vraag en specifieke context

Team

Classic

T25-022 Zonnen en herbronnen
Collega’s motiveren in het onderwijs

Team

Classic

T25-023 Teamcoaching Troef. Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega's

Team

Classic

T25-024 Zorg en aanpak na slechtnieuwsgesprekken
Ondersteunen van collega’s na een minder goede evaluatie

Team

Classic

T25-025 Grip op je werk. Bouw aan zelfzorg door te ontdekken wat je doet en waarom je iets doet

Team

Classic

T25-026 Ben jij een directeur of een schoolleider?
Verken welk soort management- of leiderschapsstijl het best bij je (context) past

Team

Classic

T25-027 Eén voor allen of allen voor één?
Kies je als schoolteam liever voor gedeeld of gedelegeerd leiderschap?

Team

Classic

T25-028 Huiswerk is… leerwerk in 3D
Een sterk huiswerkbeleid als tool voor leren leren

Team

Classic

T25-029 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Team

Classic

T25-030 Leren leren: een partnership
De kern van de zaak bij ‘leren leren’ - sessie 1

Team

Classic

T25-031 Focus gevraagd (op wat ik leer... en ook op mezelf!)
Over aandacht en leerstijlen - sessie 2

Team

Classic

T25-032 Zo werkt mijn brein
Over goed brein- en geheugengebruik - sessie 3

Team

Classic

T25-033 Ik doe het zelf wel!
Over plannen, organiseren en uitvoeren - sessie 4

Team

Classic

T25-034 Ik leer... Wil jij me coachen?
Leren leren: maximaal inzetten op de leer-kracht van het kind - traject

Team

Classic

T25-036 Elk probleem... Een kans!
Grenzen van je draagkracht erkennen en bewaken

Team

Classic

T25-037 Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Team

Classic

T25-038 Anders kijken naar lastig gedrag

Team

Classic

T25-039 Met kinderen en jongeren praten over diversiteit en racisme

Team

Classic

T25-040 SLIM-leren = Samen, Leuk, Inspirerend, Motiverend. Zo werkt het écht!

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers