656 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-059 Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme

Team

Classic

T24-060 Zelfzorg in het onderwijs
Een subtiel evenwicht tussen zorg en zelfzorg

Team

Classic

T24-061 Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of school nog ter beschikking?

Team

Classic

T24-062 Rouwen … zwijg me niet dood!
Wat kan je als school doen VOOR, TIJDENS en NA een emotionele aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Team

Classic

T24-063 De kracht van diversiteit in het onderwijs
Hoe ga je als school om met de groeiende multiculturele diversiteit?

Team

Classic

T24-064 “Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Team

Classic

T24-065 “Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Team

Classic

T24-066 “Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Team

Classic

T24-067 “Wie schrijft die blijft!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Team

Classic

T24-068 Hoe de klas motiveren en activeren?

Team

Classic

T24-069 Hoe omgaan met probleemgedrag in klas- en schoolcontext?

Team

Classic

T24-070 Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten

Team

Classic

T24-071 Een digitale escaperoom met Google Apps

Team

Classic

T24-072 Efficiënt werken met Chromebooks als leerling en leerkracht

Team

Classic

T24-073 Train-de-trainer ‘Boost de veerkracht en het welbevinden van je leerlingen!’

Team

Classic

T24-074 Zelfzorg op school
Goed voor jezelf zorgen is in deze turbulente en veeleisende tijden een must, maar hoe doe je dat?

Team

Classic

T24-075 Omgaan met moeilijk gedrag op school
Waar komt gedrag vandaan en hoe kan je kinderen en jongeren leren om zichzelf te reguleren?

Team

Classic

T24-076 Leerlingen in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
Hoe kan de school helpend zijn?

Team

Classic

T24-077 Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Team

Classic

T24-078 Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers