340 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-139 Mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!

Team

Classic

T25-140 Kunst beschouwen met kinderen
Leer kijken en luisteren naar kunst uit alle kunstdisciplines

Team

Classic

T25-142 Onderzoekend leren
Rijke leerprocessen opzetten vanuit de verwondering van kinderen

Team

Classic

T25-143 Ontwerpend leren
Rijke leerprocessen vanuit ontwerpuitdagingen voor kinderen

Team

Classic

T25-144 Ontwikkeling evalueren
Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen

Team

Classic

T25-145 Processen en producten evalueren
Verken allerlei methodieken die evaluatie ondersteunen

Team

Classic

T25-146 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Team

Classic

T25-147

Nieuw

Digitale tools inzetten in functie van een rijk en uitdagend kleuterklasmilieu?
Hoe kan je met digitale middelen je klaswerking ondersteunen en een meerwaarde bieden aan je kleuters?

Team

Classic

T25-148

Nieuw

Aan de slag met een 360° camera
360° beelden maken en verrijken

Team

Classic

T25-149

Nieuw

Samenwerkend leren inzetten met educatieve technologie
Werken aan sociale en cognitieve doelen door het inzetten van educatieve technologie

Team

Classic

T25-150 STERK in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Team

Classic

T25-151 Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Team

Leerlabo

T25-152 Lezen op school. Lezen doe je samen!
Op naar meer leesmotivatie en een duurzaam leesbeleid

Team

Classic

T25-153 Wiskundig denken in de kleuterklas via KWISSPEL

Team

Leerlabo

T25-154 Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!
Werken aan interactievaardigheden aan de hand van videocoaching

Team

Classic

T25-155 Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Individu

Classic

I25-046 Geletterdheid bevorderen in OKAN? Ja, het kan!
Omgaan met deze doelgroep in de klaspraktijk

Team

Classic

T25-156

Nieuw

Zelfverzekerd aan de slag met (school)data!
Opleidingstraject omtrent het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op school

Individu

Classic

I25-047

Nieuw

Non-verbale communicatie detecteren en inzetten
Lichaamstaal leren lezen en eigen lichaamstaal optimaliseren om zo succesvol te communiceren

Team

Classic

T25-157

Nieuw

Kunstig kijken. Kwaliteitsvolle kunstbeschouwing in de klas

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers