344 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-110 Word Lees Ambassadeur!

Team

Classic

T24-111 Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Team

Classic

T24-112 Sterk(er) in jouw klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T24-113

Nieuw

Motiverend oplossingsgericht coachen
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van mensen

Team

Classic

T24-114

Nieuw

De ideale balans, van traditioneel naar vernieuwend onderwijs
Jouw lessen transformeren tot een boeiend blended leertraject die werkt

Team

Classic

T24-115

Nieuw

Digitale didactiek met een ruime variatie aan toepassingen
Ontdek en ervaar digitale tools: digitale quiz, digitale oefeningen, feedback…

Team

Classic

T24-116

Nieuw

Phygital Education: de toekomst van het leerproces
Word expert in het integreren van fysieke en digitale elementen met Phygital

Team

Classic

T24-117

Nieuw

Creëer indrukwekkende beeldmaterialen zonder moeite
Ontdek Canva voor al jouw ontwerpbehoeften

Team

Classic

T24-118

Nieuw

Transformeer jouw lessen tot een interactief avontuur
Ontdek digitale tools voor discussies, brainstormen en polls

Team

Classic

T24-119

Nieuw

Maak kennisclips interactief: Ontdek de kracht van geïntegreerde leerpaden en geïntegreerde quizvragen!
Leer hoe je je kennisclips naar de hoogste level van interactie krijgt

Team

Classic

T24-120

Nieuw

Boost je les met gratis ICT-tools
Gratis ICT-tools in de klas: van ondersteuning tot interactie

Team

Classic

T24-121

Nieuw

Ontdek de kracht van OneNote Class Notebook in jouw lessen
Van basisfunctionaliteiten tot feedback en motivatie

Team

Classic

T24-122

Nieuw

Boost je samenwerkingsskills met digitale tools
Ontdek de mogelijkheden van Microsoft 365 en andere tools

Team

Classic

T24-123

Nieuw

Microsoft 365: Ontdek de kracht om efficiënt en professioneel te werken
Administratief werk digitaal optimaliseren met Microsoft 365

Team

Classic

T24-124

Nieuw

De Kracht van Sensopatisch spel in een ‘Multisensoriële Omgeving’ (MSO)

Team

Classic

T24-125

Nieuw

Het ontwerp van ‘selectief’ zintuiglijke voorwerpen voor de Multisensoriële omgeving

Team

Classic

T24-126

Nieuw

Gesprekken met ouders
De do’s en don’ts bij het voeren van gesprekken met ouders op school

Team

Classic

T24-127 Oordeel in je voordeel!
Verbindende communicatie in de (school)praktijk

Team

Classic

T24-128 Kies je oren!
Hoor jij (niet) wat er gezegd wordt?

Team

Classic

T24-129 Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers