340 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-187 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten

Team

Classic

T25-188 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Team

Classic

T25-189 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas

Team

Classic

T25-190 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?

Team

Classic

T25-191 WAT ALS… inzetten op talent écht jouw focus was?

Individu

Classic

I25-060 Digitaal evalueren met Google Forms

Individu

Classic

I25-061

Nieuw

Je eigen digitaal klaslokaal met Google Classroom

Individu

Classic

I25-062 Solid Edge 3D tekenen: basis
Van idee naar 3D model om vervolgens een correcte 2D productietekening te maken.

Dag van

Classic

D25-001 Dag van zorgverbreding

Individu

Classic

I25-063 Kleuterinitiatief gekoppeld aan goed ingerichte basishoeken
Goed ingerichte basishoeken met maximale ruimte voor inbreng van de kleuters

Individu

Classic

I25-064 Ontluikende geletterdheid voor álle kleuters binnen een krachtige leeromgeving
Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel

Individu

Classic

I25-065 Van 'Loose parts' naar 'Ontdekdozen'
Stimuleer de natuurlijke onderzoekende drijfveer van de kleuters

Individu

Classic

I25-066 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs) DAG 1+2
Het concept van Kagan Coöperatief leren (Dag 1+2)

Individu

Classic

I25-067 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs) DAG 3
Het concept van Kagan Coöperatief leren (Dag 3)

Individu

Classic

I25-068 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs) DAG 4+5
Het concept van Kagan Coöperatief leren (Dag 4+5)

Individu

Classic

I25-070

Nieuw

Hoogbegaafdheid in het onderwijs
Hoogbegaafde kinderen detecteren en uitdagend verrijken

Individu

Classic

I25-071

Nieuw

Emotieregulatie bij kinderen en jongeren in klas
Samen geven we taal en beeld aan emotieregulatie bij kinderen en jongeren

Team

Classic

T25-192

Nieuw

3D-tekenen en printen, iedereen kan het!
Begin vandaag nog met 3D-tekenen online en print wat je ontwerpt

Team

Classic

T25-193

Nieuw

Computationeel denken
Plugged en unplugged, basis-sessie zonder computer!

Individu

Extra large

I25-072 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers