340 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I25-073

Nieuw

Open-Hart-Cirkels
Aandacht voor het mentaal welzijn van kinderen en jongeren en hun context

Individu

Classic

I25-074 ICT-integratie in het derde en vierde leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas

Individu

Classic

I25-075 iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Individu

Classic

I25-076

Nieuw

Hoe schermpjes leiden tot een strijd. De digitale leefwereld van kinderen en jongeren

Individu

Classic

I25-077

Nieuw

Jouons en classe! Spelenderwijs Frans leren
Speelse en activerende werkvormen om de leerinhouden Frans uit het lager onderwijs in te oefenen met de leerlingen

Individu

Classic

I25-078 Escape the (basis)school
Maak drie soorten escapespelen voor binnen en buiten

Individu

Classic

I25-079 Meertaligheid en de impact hiervan op rekenen
Hoe begeleid je de anderstalige nieuwkomers en meertalige kinderen binnen het domein van het rekenen?

Individu

Classic

I25-080 Weten wat je leest … hoe leer je een kind dat? (online)
Begrijpend lezen vanaf het niveau vierde klas tot in het detail bekeken met het accent op het remediëren van moeilijkheden

Team

Classic

T25-194

Nieuw

Non-verbale communicatie detecteren en inzetten
Lichaamstaal leren lezen en eigen lichaamstaal optimaliseren om zo succesvol te communiceren

Team

Classic

T25-195

Nieuw

Oplossingsgericht coachen
Verbindend en oplossingsgericht communiceren

Team

Classic

T25-196

Nieuw

Executieve functies stimuleren en ondersteunen
Wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in de werking van het brein en haar executieve functies

Team

Classic

T25-197

Nieuw

Leerproblemen en -stoornissen in de klas
Wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in leerproblemen

Team

Classic

T25-198

Nieuw

Weg met stress en piekergedachten!

Team

Classic

T25-199

Nieuw

Omgaan met trauma op school. Jij maakt het verschil
Hoe herken je, begrijp je en ondersteun je leerlingen die trauma hebben meegemaakt of met trauma te maken hebben?

Team

Classic

T25-200

Nieuw

Van faalangst naar veerkracht
Een concreet stappenplan om kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen te geven

Team

Classic

T25-201

Nieuw

Growth Mindset. Haal het beste uit elke leerling…en jezelf!
Werken aan de mindset en veerkracht van kinderen

Individu

Classic

I25-081 ICT-integratie in het vijfde en zesde leerjaar
Aan de slag met leerrijke, handige ICT tools binnen de klaspraktijk

Individu

Classic

I25-082

Nieuw

Afgeronde lesideeën met vierkante QR-codes
Een uitgebreide verzameling van lesideeën waarin QR-codes gebruikt worden

Individu

Classic

I25-083

Nieuw

Begrijpend lezen en luisteren via Close Reading/Listening
Ontwerpen van lessen begrijpend lezen en luisteren (voorlezen)

Team

Classic

T25-202

Nieuw

Begrijpend lezen en luisteren via Close Reading/Listening
Ontwerpen van lessen begrijpend lezen en luisteren (voorlezen)

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers