19 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Dag van

Classic

D21-001

Afgelopen

Dag van de kleuter - Voor peuter- en kleuteronderwijzers
Mix van boeiende webinars en werkwinkels

Dag van

Classic

D21-003 Dag van Engels en Duits

Dag van

Classic

D21-004

Afgelopen

Dag van geschiedenis - eerste en tweede graad
VOLZET

Dag van

Classic

D21-005

Afgelopen

Dag van fysica

Dag van

Classic

D21-006

Afgelopen

Dag van klassieke talen
Dimidia dies diversa docet

Dag van

Classic

D21-007

Afgelopen

Dag van wiskunde - tweede en derde graad

Dag van

Classic

D21-008

Afgelopen

Dag van handel en economie

Dag van

Classic

D21-009

Afgelopen

Dag van wiskunde - eerste en tweede graad

Dag van

Classic

D21-010 Dag van Beeld

Dag van

Classic

D21-011 Dag van lichamelijke opvoeding

Dag van

Classic

D21-012 Dag van de opvoeder

Dag van

Classic

D21-013 Dag van de voeding

Dag van

Classic

D21-014 Dag van Frans

Dag van

Classic

D21-015 Dag van Nederlands

Dag van

Classic

D21-016 Dag van de godsdienstleerkracht

Dag van

Classic

D21-017 Dag van geschiedenis - tweede en derde graad

Dag van

Classic

D21-018 Dag van wetenschappen

Dag van

Classic

D21-019 Dag van bewegingsopvoeding

Dag van

Classic

D21-020 Dag van zorgverbreding

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader
Beleidsondersteuners
Administratief ondersteunend personeel
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Leerlingenbegeleiders
CLB-medewerkers
ICT-coördinatoren
Mentoren
Vertrouwenspersonen
GON-begeleiders
Paramedici
Preventieadviseurs
Ouders
Alle geïnteresseerden
Logopedisten
Kinesisten
Orthopedagogen
Studenten lerarenopleiding
Leerlingen
Psychomotorische therapeuten
Vakcoördinatoren