21 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Dag van

Classic

D23-001 Dag van de kleuter
Voor peuter- en kleuteronderwijzers

Dag van

Classic

D23-002

Nieuw

Afgelopen

Dag van het eerste en tweede leerjaar

Dag van

Classic

D23-003 Dag van zorgverbreding

Dag van

Classic

D23-004 Dag van bewegingsopvoeding

Dag van

Classic

D23-006

Afgelopen

Dag van klassieke talen

Dag van

Classic

D23-007

Afgelopen

Dag van fysica

Dag van

Classic

D23-009

Afgelopen

Dag van geschiedenis - eerste en tweede graad

Dag van

Classic

D23-010

Afgelopen

Dag van wiskunde - tweede en derde graad

Dag van

Classic

D23-011

Afgelopen

Dag van wiskunde - eerste en tweede graad

Dag van

Classic

D23-012

Afgelopen

Dag van lichamelijke opvoeding

Dag van

Classic

D23-013 Dag van Frans

Dag van

Classic

D23-015 Dag van de godsdienstleraar
Voor wat je lief is...

Dag van

Classic

D23-016 Dag van Engels en Duits

Dag van

Classic

D23-017

Afgelopen

Dag van Nederlands

Dag van

Classic

D23-019 Dag van de opvoeder
Omgaan met diversiteit op school

Dag van

Classic

D23-020

Afgelopen

Dag van de aanvangsbegeleiding

Dag van

Classic

D23-021

Afgelopen

Dag van beeld

Dag van

Classic

D23-022

Afgelopen

Dag van handel en economie

Dag van

Classic

D23-023 Dag van maatschappij en welzijn
Diversiteit

Dag van

Classic

D23-024

Nieuw

Inspiratiedag Diversiteit in het onderwijs

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden