428 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I23-040

Nieuw

Schrijven volgens de regels van de kunst … makkelijker gezegd dan gedaan! (online)
Spellingsregels doorheen de lagere school remediëren (met het accent op het gevorderd spellen vanaf het derde leerjaar)

Individu

Classic

I23-041

Afgelopen

Growth Mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling … en jezelf?

Individu

Classic

I23-042

Afgelast

Aan de slag met Growth Mindset - modulair aanbod
Maak van jouw klas een Growth Mindset klas!

Individu

Classic

I23-043

Afgelopen

Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden

Individu

Classic

I23-044 Het schooljaar rond met 15 ICdeeTjes
Verwerk belangrijke gebeurtenissen in het jaar met een media-activiteit

Individu

Classic

I23-045

Nieuw

Afgelopen

Praten met ouders: communicatie school-gezin
Like a bridge over troubled water

Individu

Leerlabo

I23-046

Afgelast

Verandering aansturen, hoe doe je dat? (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Individu

Classic

I23-048

Afgelopen

Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I23-049 Coöperatief Leren voor gevorderden

Individu

Classic

I23-050

Nieuw

Afgelopen

Loose parts en ontdekdozen
Stimuleer de natuurlijke onderzoekende drijfveer van de kleuters

Team

Classic

T23-282

Nieuw

De kracht van vertragen (in het onderwijs en daarbuiten)
Via vijf sleutels zelfzorg ontdekken

Individu

Classic

I23-051 Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Individu

Classic

I23-052

Nieuw

Afgelopen

Ontluikende geletterdheid voor álle kleuters binnen een krachtige leeromgeving
Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel

Individu

Classic

I23-053

Nieuw

Afgelast

Processen en producten evalueren
Verken allerlei methodieken die de evaluatie ondersteunen

Dag van

Classic

D23-001 Dag van de kleuter
Voor peuter- en kleuteronderwijzers

Dag van

Classic

D23-002

Nieuw

Afgelopen

Dag van het eerste en tweede leerjaar

Dag van

Classic

D23-003 Dag van zorgverbreding

Individu

Leerlabo

I23-054 Leerlabo STEM ja, maar hoe? (voor leraren basisonderwijs)
Hoe pak je STEM op een duurzame manier aan in de basisschool?

Individu

Leerlabo

I23-055

Afgelast

Leerlabo STEM ja, maar hoe? (voor leraren secundair onderwijs)
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan

Individu

Classic

I23-056

Nieuw

Ook ik STEM mee!
Hoe kan je de betrokkenheid van anderstalige leerlingen verhogen tijdens een STEM-les?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden