569 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Dag van

Classic

D24-010

Afgelopen

Dag van Engels en Duits

Dag van

Classic

D24-011

Afgelopen

Dag van Frans

Dag van

Classic

D24-012

Afgelopen

Dag van de godsdienstleraar
Vrees niet!

Dag van

Classic

D24-013

Afgelopen

Dag van Nederlands

Dag van

Classic

D24-014 Dag van lichamelijke opvoeding

Dag van

Classic

D24-015

Afgelast

Dag van aardrijkskunde
Taalstimulerend lesgeven in aardrijkskunde

Dag van

Classic

D24-016

Afgelopen

Dag van godsdienst (voor basisonderwijs)

Individu

Extra large

I24-091

Afgelast

10-daagse basistraining in Verbindende Communicatie - voorjaar 2024
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Individu

Classic

I24-092

Afgelopen

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden
Infosessie veilig internet voor iedereen die jongeren ondersteunt, van (groot)ouders over leerkrachten tot opvoeders

Team

Classic

T24-220

Nieuw

Eerstelijnszorg bij leren en studeren realistisch én gedifferentieerd aanpakken als leerkracht: het kan!
Ervaringsgericht en wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in leerstrategieën en leerproblemen bij jouw leerlingen

Team

Classic

T24-221

Nieuw

Inspiratiesessie AI in de klas
Versterk leren met Generatieve AI – Een boost voor jouw klas

Team

Classic

T24-222

Nieuw

ChatGPT als leer- en testassistent
Zet ChatGPT in voor differentiatie en om gepersonaliseerd leren en testen te ondersteunen

Team

Classic

T24-223

Nieuw

Interactief onderwijs met ChatGPT
Verrijk leerervaringen met AI-gedreven interactiviteit

Team

Classic

T24-224

Nieuw

AI voor kunst- en ateliervakken
Ontketen creativiteit met ChatGPT en ontdek de kracht van beeldgeneratoren

Individu

Classic

I24-095

Afgelopen

Dag van geschiedenis - tweede en derde graad
Facetten van historisch denken

Individu

Classic

I24-096

Afgelopen

Digi-talen - VOORMIDDAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I24-097

Afgelopen

Digi-talen - NAMIDDAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Team

Classic

T24-226 Geboeid door perfectionisme
Omgaan met je eigen perfectionisme

Individu

Classic

I24-098

Afgelopen

3D-tekenen SOLID EDGE - vervolmaking
3D plaatwerk, samenstellingen en uitbreidingstoepassingen van het tekenpakket

Team

Classic

T24-227

Nieuw

Constructieve communicatie
Sta sterker in je schoenen bij lastige vragen en kritische opmerkingen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers