68 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-037 Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Individu

Classic

I25-012 ICT-integratie in het eerste leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas

Individu

Classic

I25-013 ICT-integratie in het tweede leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas

Team

Classic

T25-091 Transformeer je lespraktijk met blended learning en ontdek de beste digitale tools
Blended learning: definiëren, ontdekken en toepassen in de klaspraktijk

Team

Classic

T25-093 Leer hoe je een podcast kan maken en inzetten voor je onderwijsdoelen
Podcasting in de praktijk: creëren, delen en toepassen voor leerkrachten

Team

Classic

T25-094 Creëer je eigen adaptieve leerpaden voor betere leerresultaten
Op maat gemaakte leerpaden: ontwerp en implementatie voor verbeterde leerresultaten

Team

Classic

T25-095 Creatief ontwerp in Canva, stap voor stap uitgelegd voor leerkrachten
Ontwerp met impact: Canva voor voor effectief en aantrekkelijk onderwijs

Team

Classic

T25-096 Maak je lessen interactiever met voting en digitale tools
Interactief leren: creëer en implementeer stemactiviteiten in de klas

Team

Classic

T25-102 Digitaliseer je onderwijs met digitale tools
Van discussie tot uitdaging: het digitaliseren onderwijsactiviteiten

Team

Classic

T25-106 Verrijk je leermateriaal, creëer je eigen kennisclips
Van creatie tot publicatie: kennisclips voor effectief onderwijs

Team

Classic

T25-107 Vergroot de impact van je kennisclips met interactieve elementen
Van kennisclip tot branched video: uitbreiding en analyse van kennisclips

Team

Classic

T25-108 Boost je les met gratis ICT-tools
Efficiënt en effectief: kies de juiste gratis ICT-tool voor je onderwijs

Team

Classic

T25-109 Bespaar tijd dankzij Microsoft 365
Efficiëntie met Microsoft 365: tips & tricks in het onderwijs

Team

Classic

T25-110 Ontdek hoe je met Microsoft 365 efficiënter kan samenwerken
Samen sterker: doelgerichte samenwerking en feedback met Microsoft 365

Team

Classic

T25-111 Digitale didactiek met een ruime variatie aan toepassingen
Ontdek en ervaar digitale tools: digitale quiz, digitale oefeningen, feedback…

Team

Classic

T25-112

Nieuw

Digitaliseer, organiseer en structuur je onderwijsadministratie in Notion
Notion in het onderwijs: de fundamentele basiswerking

Team

Classic

T25-113

Nieuw

Benut alle geheimen van Notion voor je schooladministratie
Notion in het onderwijs: verdiepende Notion-expertise

Team

Classic

T25-114

Nieuw

Gebruik AI in het onderwijs
AI & AI-chatbots: hoe mee omgaan in het onderwijs

Team

Classic

T25-115

Nieuw

Gebruik de iPad, apps en robots voor een leerrijke en uitdagende kleuterklas
Onderwijstechnologie in de kleuterklas

Team

Classic

T25-116

Nieuw

Activeer je leerlingen met je eigen escaperoom in Genially
Ontwikkel en inspireer: creëer je eigen escaperoom

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers