76 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-007 Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten

Team

Classic

T23-008 Sneller, slimmer en efficiënter samenwerken in Drive

Team

Classic

T23-009 Maak je lessen productiever met Google Classroom

Team

Classic

T23-010 Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets

Team

Classic

T23-011 Een digitale escaperoom met Google Apps

Team

Classic

T23-012 G Suite beheer voor starters

Team

Classic

T23-027 Maak je lessen future proof met de juiste ICT-tools!

Team

Classic

T23-028 Efficiënt werken met Chromebooks als leerling en leerkracht

Team

Classic

T23-038 Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Team

Classic

T23-060 Balans in de digitale leefwereld van jongeren

Team

Classic

T23-061 Actie tegen cyberpesten

Team

Classic

T23-062 De digitale leefwereld van kinderen

Team

Classic

T23-077 Introductie mediakundige ontwikkeling
Wijs, vaardig en geletterd!

Team

Classic

T23-079 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Team

Classic

T23-085 Het schooljaar rond met 15 ICdeeTjes
Verwerk belangrijke gebeurtenissen in het jaar met een media-activiteit

Team

Classic

T23-099 Kennisclips – de interactieve meerwaarde om het leerproces te optimaliseren
Optimaliseer het leerproces van de leerlingen door eigen kennisclips te integreren

Team

Classic

T23-100 Gamification in het onderwijs
Educatieve digitale games doordacht inzetten om leerdoelen te bereiken. Creëer je eigen game-leeractiviteit

Team

Classic

T23-101 Laat elke leerling mee participeren in de les!
Votingsystems, verhoog de interactiviteit van je les en laat elke leerling (anoniem) deelnemen!

Team

Classic

T23-102 Dat is mediawijs!
Mediawijsheid en kritisch denken op school en in de les

Team

Classic

T23-106 De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden