428 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-273 Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Team

Classic

T23-275 Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Team

Classic

T23-276 Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk plannen

Team

Classic

T23-277 Duurzame taalondersteuning voor ex-OKAN-leerlingen
Aan de slag met ex-OKAN-leerlingen in jouw vak!

Individu

Komen leren

I23-027

Afgelopen

Coöperatief leren werkt!

Individu

Komen leren

I23-028

Nieuw

Afgelopen

Zien STE(A)Men doet STE(A)Men
STE(A)M aanpak in de basisschool. Een eigen atelier doet wonderen!

Individu

Classic

I23-029

Afgelast

Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Individu

Classic

I23-030

Afgelopen

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Individu

Komen leren

I23-031

Afgelopen

Outdoor education: Een school vol buiten-leven
Hoe vergroen je een speelplaats? Hoe betrek je de kinderen bij het ontwerp en bij de uitvoering van de plannen? Hoe gebruik je de buitenruimte als klasruimte?

Individu

Classic

I23-032

Nieuw

Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces

Individu

Classic

I23-033

Nieuw

Afgelopen

Evalueren na een muzische activiteit
Met leerlingen processen en producten bespreken

Individu

Komen leren

I23-034

Nieuw

Differentiëren en remediëren kan ook haalbaar zijn
Leerkrachten en teamteachers krijgen tijd om kinderen extra te ondersteunen tijdens zelfstandig werk

Individu

Classic

I23-035 Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoetkomen aan en lesgeven over diversiteit

Individu

Extra large

I23-036 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Individu

Classic

I23-037 Basistweedaagse kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Individu

Classic

I23-038

Nieuw

Afgelast

Ook rekenzwakke kinderen komen in het derde leerjaar terecht … hoe pak je dat aan? (online)

Individu

Classic

I23-039

Afgelopen

Weten wat je leest … hoe leer je een kind dat? (online)
Begrijpend lezen vanaf het niveau vierde klas tot in het detail bekeken met het accent op het remediëren van moeilijkheden

Team

Classic

T23-278 Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas?

Team

Classic

T23-280 Optimaal samenwerken in team
Efficiënt en verdraagzaam samenwerken

Team

Classic

T23-281 Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoet komen aan en lesgeven over diversiteit

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden