240 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-221 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor

Team

Classic

T22-222 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Team

Classic

T22-223 Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel

Individu

Classic

I22-043 G Suite beheer voor starters

Team

Classic

T22-225

Nieuw

G Suite beheer voor starters

Team

Classic

T22-243 U vraagt? Wij draaien!
ICT-verzoekprogramma op maat van jouw school, klas of vak

Team

Classic

T22-244 Digi-talen op maat van jouw school?
Voor leraren taal met focus op de eindtermen ICT en digitaal lesgeven

Team

Classic

T22-247 Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T22-248 Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Individu

Classic

I22-045 Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten (online)
Breinvriendelijk leven en werken

Individu

Classic

I22-047

Nieuw

Bevlogen in het leven en in het werk (online)

Individu

Classic

I22-049

Nieuw

Verbindend mailen (online)
Hoe zorg je ervoor dat je mailbox voor verbinding zorgt in plaats van stress?

Individu

Classic

I22-051 Quickwin4schools: handige instrumenten voor veranderaanpak op school!
Krachtige besluitvorming, veranderstrategie, zelfsturing en projectaanpak

Individu

Classic

I22-052 Klavertje 4: meta-denken over leren en leven!
Zelfregulerend leren en persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen

Individu

Leerlabo

I22-054 Onderwijs in tijden van verandering! (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Individu

Classic

I22-056

Nieuw

Alfabetiseren van A tot Z!
Verhogen van lees- en schrijfvaardigheden bij laaggeletterde OKAN-leerlingen

Team

Classic

T22-255 Chanson? Interaction!
Chanter Karo-oké: outils musicaux

Team

Classic

T22-256 Initiation au Soundpainting
Improvisation collective

Team

Classic

T22-260 Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas?

Individu

Classic

I22-069 Bye bye verbeterwerk, welkom Google Forms

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden