37 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-188 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Team

Classic

T25-191 WAT ALS… inzetten op talent écht jouw focus was?

Individu

Classic

I25-071

Nieuw

Emotieregulatie bij kinderen en jongeren in klas
Samen geven we taal en beeld aan emotieregulatie bij kinderen en jongeren

Individu

Extra large

I25-072 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Individu

Classic

I25-073

Nieuw

Open-Hart-Cirkels
Aandacht voor het mentaal welzijn van kinderen en jongeren en hun context

Team

Classic

T25-198

Nieuw

Weg met stress en piekergedachten!

Team

Classic

T25-199

Nieuw

Omgaan met trauma op school. Jij maakt het verschil
Hoe herken je, begrijp je en ondersteun je leerlingen die trauma hebben meegemaakt of met trauma te maken hebben?

Team

Classic

T25-200

Nieuw

Van faalangst naar veerkracht
Een concreet stappenplan om kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen te geven

Individu

Classic

I25-087

Nieuw

Timemanagement en persoonlijke organisatie
Effectieve tips en strategieën om meer tijd over te houden voor wat er écht toe doet!

Individu

Classic

I25-096

Nieuw

Maar je hebt toch veel vakantie? Minder werkdruk en meer werkgeluk in jouw job in het onderwijs

Individu

Classic

I25-099 Niet alles tegelijk! Breinvriendelijk leven en werken (online)
Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten

Individu

Classic

I25-100 Basistweedaagse kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Team

Classic

T25-212 Rouwen … zwijg me niet dood! Hoe kunnen we rouwende kinderen beter begeleiden in de klas en op school?

Team

Classic

T25-213 Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten
Breinvriendelijk leven en werken

Team

Classic

T25-218 Geboeid door perfectionisme
Omgaan met je eigen perfectionisme - Sensibilisatiesessie

Team

Classic

T25-219 Bevlogen in het leven en in het werk

Team

Classic

T25-221

Nieuw

(Online) pestgedrag: tips en tricks voor leerkrachten

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers