28 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-013 Coöperatief leren in de kleuterklas
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren voor het kleuteronderwijs

Team

Classic

T21-035 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!

Team

Classic

T21-060 EHBO&O: Eerste Hulp Bij Ondernemend Onderwijs
Tips en tricks voor het herkennen, begrijpen en uitbouwen van een ondernemend leermilieu binnen jouw eigen vak

Team

Classic

T21-094 Psychomotoriek, DE taal van het jonge kind
De maturiteit van kinderen op een andere manier bekeken

Team

Classic

T21-103 Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach

Team

Classic

T21-114 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Team

Classic

T21-115 Werkvormen ontwerpen vanuit Zill
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill

Team

Classic

T21-116 Muzisch ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw

Team

Classic

T21-118 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Team

Classic

T21-129 De Zill-uitdagingen
Visie en krachtlijnen van Zill eigen maken

Team

Classic

T21-134 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Team

Classic

T21-160 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor

Team

Classic

T21-164 Met de V van verstrooid
Aandachtbevorderende didactiek

Team

Classic

T21-166 De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging

Team

Classic

T21-183 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: 'denken' en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-184 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-185 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-186 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht), flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-198

Nieuw

Onderzoeken en ontwerpen vanuit prentenboeken
Een prentenboek zet kleuters actief aan de slag

Team

Classic

T21-202 Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden