De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging

Doelstellingen
  • kennismaken met nieuwe inzichten over het brein en de leef- en leercultuur van pubers en bijna-volwassenen;
  • gevolgen hiervan distilleren voor een (meer) gepaste les- en onderwijsaanpak.
Inhoud

Van alle bekommernissen van leerkrachten is die om de betrokkenheid van hun leerlingen bij het leren wel één van de grootste. Hoe vinden we aansluiting bij hun behoeften en bij hun leef(leer)wereld?

Sarah is het ene ogenblik een gevaarlijke waaghals en zit een half uurtje later te kniezen met de kap van haar joggingvest diep over de ogen. Waarom is Yannick overtuigd van het nut van een goede planning, maar slaagt hij er niet in om eentje te maken, laat staan uit te voeren? En heb je al gemerkt hoe ze voortdurend online zijn met mekaar, maar meewarig het hoofd schudden als wij een ICT-werkvorm aankondigen?

In deze sessie verkennen we de allernieuwste inzichten die hierover ontwikkeld zijn. We werpen een blik op de onderzoeksresultaten die over dit onderwerp gepubliceerd werden. Het wordt geen kwestie van goedkeuren, wel van begrijpen. We identificeren zowel kloof als raakvlak tussen deze nieuwe realiteit en ons huidig onderwijs en buigen ons over het lerende, het sociale, het emotionele en het creatieve aspect.

We reiken handvatten aan om onze (les)aanpak en onze onderwijsorganisatie meer te laten aansluiten op die nieuwe leef- en leercultuur. We wisselen ideeën uit om de betrokkenheid en de motivatie van dat tienerbrein in evolutie te stimuleren en om jongeren voor te bereiden op een weerbare en verantwoordelijke deelname aan de maatschappij van (over)morgen.

Methodiek
  • Interactieve uiteenzetting, gedachtewisseling, verkenning van praktijkvoorbeelden.
  • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Opvoeders
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-052