Komen Leren in VBS Langemark: Expliciete directe instructie als schoolbrede aanpak voor sterk kwaliteitsvol onderwijs
De EDI-lestechnieken en -lesfasen van dichtbij bekeken: van theorie en implementatietraject tot de klaspraktijk

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
 • De deelnemers maken kennis met de theorie van de EDI-lestechnieken en EDI-lesfasen én een mogelijk implementatietraject op schoolniveau. 
 • De deelnemers maken kennis met EDI in de dagelijkse praktijk van VBS Langemark.  

Inhoud

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen, van de leerlingen die moeizaam leren tot de leerlingen die moeiteloos leren. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen aangevuld met een aantal lestechnieken. Tijdens deze nascholing krijg je als deelnemer zicht op een theoretische benadering van die lesfasen en technieken en tonen we je via klasbezoeken hoe deze ingewerkt zitten in onze dagelijkse klaspraktijk. We tonen jullie van dichtbij hoe we als school met kwalitatief goede instructie de leseffectiviteit verhogen en betere leerprestaties nastreven bij al onze leerlingen. De leerkracht is hierbij de sleutelfiguur en mag bij ons nog écht onderwijzen. 


Methodiek
 • Theoretische toelichting van de EDI-lestechnieken, EDI-lesfasen én ons schooleigen implementatietraject.
 • Klasobservaties in het eerste, derde en vijfde leerjaar. 

Edities

Code Sessies Status
I25-009-A Volzet
donderdag 7 november 2024
9.00u tot 12.30u
VBS Langemark
Zonnebekestraat 27
8920 Langemark-Poelkapelle, België
inschrijven op wachtlijst

Inschrijven

inschrijven op wachtlijst

 

Praktische info

Docent

  Hobie Dujardin
 • Johan Vanlouwe

Aantal edities

1

Prijs

€ 68,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Komen leren

Onderwijsniveau

 • Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

16

Code

I25-009