Aandacht - de verstrooidheidscurve voorbij
Aandachtbevorderende didactiek

Doelstellingen
  • Informatie verzamelen over verkeerde percepties, over het tienerbrein en over de specifieke situatie vandaag in verband met aandacht en verstrooidheid;
  • Inzicht krijgen in leervoorkeuren, -stijlen en -biotopen;
  • Strategieën ontdekken en didactische tips krijgen om aandacht en betrokkenheid van leerlingen te verhogen tijdens de les, bij het maken van toetsen en taken en tijdens evaluaties.
Inhoud
‘Let op!' 'Wees niet zo verstrooid.' 'Ik kan me niet concentreren, juf.' Zou lesgeven niet nog mooier zijn, als je telkens weer kon rekenen op de volgehouden aandacht van je leerlingen? Zou het ook niet in hun voordeel zijn? Het is niet evident om lessen aandachtig te laten volgen of om opdrachten geconcentreerd te laten uitvoeren. Sommige leerlingen reageren enthousiast op nieuwe werkvormen, maar anderen haken evengoed meteen af.
We verkennen invloeden op aandacht zoals de perceptie, de realiteit van het tienerbrein, de invloed van de sociale media … en krijgen tegelijkertijd info over de basisvoorwaarden voor motivatie en aandachtige betrokkenheid van leerlingen. We bieden je een zicht op verschillende leerprofielen (ook het jouwe) en je ontdekt hoe je onderwijsstijl onbewust beïnvloed wordt. We beschrijven verscheidene ingrepen in leerbiotopen die de betrokkenheid van de individuele leerlingen verhogen. Ook 'probleemoplossend denken', vragen aandachtig lezen en ‘leren uit je fouten’ krijgen in dit geheel een plaats. Met andere woorden, je verzamelt in deze sessie een hoop kapstokken om de aandacht van leerlingen te bevorderen tijdens de les, als ze taken en toetsen maken en bij de evaluatie hiervan.
Deze inhouden zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en op recente onderzoeksresultaten.
Je vertrekt uit de sessie met concrete ideeën om je didactiek als een onderdeel van een krachtige leeromgeving te gebruiken.
Methodiek
  • Interactieve uiteenzetting, test, groepsopdracht, uitwisseling van vragen en antwoorden en ervaringen.
  • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-050