413 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-063 Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Team

Classic

T22-064 Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

Team

Classic

T22-065 Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Team

Classic

T22-066 Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school

Team

Classic

T22-067 Oplossingsgericht coachen: je hoort mij wel, maar ... luister je ook?
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van jonge mensen

Team

Classic

T22-068 Schoolmoe(t), wat nu?
Schoolmoeheid bij jongeren

Team

Classic

T22-069 Haal meer uit je lessen begrijpend lezen
Welke didactische middelen en werkvormen maken onze lessen lezen effectief?

Team

Classic

T22-070 Een taalbeleid (her)opstarten – waarom en hoe doe je dat?
Waarom investeren in een taabeleid? Hoe kan je eraan beginnen?

Team

Classic

T22-071 Hoe taalgerichte werkvormen in zaakvakken tot meer succes kunnen leiden
Maak leerlingen taalvaardiger en vergroot het leereffect

Team

Classic

T22-072 Close Reading: beter tekstbegrip leidt tot beter leren leren
Werk aan begrijpend lezen in de eerste graad secundair onderwijs

Individu

Classic

I22-003 Nooit te jong voor STEM!
STEM in de praktijk van de kleuterschool

Individu

Classic

I22-005 ICT en prentenboeken
Digitale mogelijkheden om een prentenboek te verwerken in de kleuterklas

Individu

Classic

I22-006 Executieve functies (spelenderwijs) ondersteunen en versterken
Executieve functies: wat is dat nu precies en hoe kan ik ze als leerkracht ondersteunen en zelfs versterken?

Individu

Classic

I22-008 Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?

Individu

Classic

I22-009 iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Individu

Classic

I22-010 Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar de essentie van effectief onderwijs: een toetssteen voor kwaliteitsvol onderwijs in de klas

Individu

Classic

I22-011 SpellenLab - Knap gespeeld!
Spellen voor snel lerende of hoogbegaafde leerlingen in het lager onderwijs

Individu

Classic

I22-012 SpellenLab - Taal in een doosje (kleuter)
Taalvaardigheid trainen bij kleuters

Individu

Classic

I22-013 Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Individu

Classic

I22-014 Klaarstomen voor CLIL
Eendaagse allround vorming in CLIL

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden