282 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-183 Outdoor education … of hoe je ook in openlucht intens kan leren

Team

Classic

T22-184 Praten met pubers, hoe doe je dat?
Hoe ondersteun je pubers om te vertellen wat hen dwars zit en hoe kan je goed luisteren?

Team

Classic

T22-185 Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer

Team

Classic

T22-186 Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Team

Classic

T22-187 Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur

Team

Classic

T22-188 Elk probleem... Een kans!
Grenzen van je draagkracht erkennen en bewaken

Team

Classic

T22-189

Nieuw

Een digitale escaperoom met Google Apps

Team

Classic

T22-190 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Team

Classic

T22-191 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging

Team

Classic

T22-192 Huiswerk is… leerwerk in 3D
Een sterk huiswerkbeleid als een tool voor leren leren

Team

Classic

T22-193 Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie

Team

Classic

T22-194 Leren leren: een partnership
De kern van de zaak bij ‘leren leren’ - sessie 1

Team

Classic

T22-195

Nieuw

Eigenaarschap, zelfsturing, zelfregulatie … Een zoveelste hype of de kern van de zaak?

Team

Classic

T22-196 Focus gevraagd (op wat ik leer... en ook op mezelf!)
Over aandacht en leerstijlen - sessie 2

Team

Classic

T22-197 Zo werkt mijn brein
Over goed brein- en geheugengebruik - sessie 3

Team

Classic

T22-198 Ik doe het zelf wel!
Over plannen, organiseren en uitvoeren - sessie 4

Team

Classic

T22-199 Ik leer... Wil jij me coachen?
Leren leren: maximaal inzetten op de leer-kracht van het kind - traject

Team

Classic

T22-200 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'

Team

Classic

T22-201 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom

Team

Classic

T22-202 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden