720 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I23-125

Nieuw

Afgelopen

Duurzaam watergebruik in jouw klas of school - Prikkelworkshop

Individu

Classic

I23-126

Nieuw

Afgelopen

Project W - Wereldwijs met water - Word een WaterWijze klas!

Individu

Classic

I23-127

Nieuw

Afgelopen

Project W - Wereldwijs met water - Word een WaterWijze school!

Team

Classic

T23-299

Nieuw

Beter praten over mediawijsheid met je leerlingen

Team

Classic

T23-300

Nieuw

Kennis en inzicht verwerven in de theorie van groeimindset en hoe groeimindset een impact heeft op jezelf en de ander

Dag van

Classic

D23-020

Afgelopen

Dag van de aanvangsbegeleiding

Dag van

Classic

D23-021

Afgelopen

Dag van beeld

Team

Classic

T23-301 Bewegend (aanvankelijk) rekenen en lead up games

Team

Classic

T23-302

Nieuw

Sterk communiceren met tieners

Dag van

Classic

D23-022

Afgelopen

Dag van handel en economie

Team

Classic

T23-304

Nieuw

Betrokken en tactvol zijn, een mogelijk fundament voor brede basiszorg
Waarom, het idee en mogelijke acties

Team

Classic

T23-305

Nieuw

IT in de beweegcontext. De leerkracht LO = de beste app

Individu

Classic

I23-130

Nieuw

Afgelopen

Boeiende wetenschapsprojecten met een Europees tintje (online)
Hoe eTwinning gebruiken in je wetenschapsles

Team

Classic

T23-306

Nieuw

Executieve functies stimuleren

Team

Classic

T23-307

Nieuw

Introductiedag geweldloze communicatie

Team

Classic

T23-308

Nieuw

ICT in de kleuterklas

Individu

Classic

I23-131

Afgelopen

Dag van geschiedenis - tweede en derde graad
Oorlog Rusland-Oekraïne, Koude Oorlog 2.0

Team

Classic

T23-309

Nieuw

Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden

Individu

Classic

I23-132

Nieuw

Afgelast

Word een NOG betere versie van jezelf (en je bent al zo uniek!)

Individu

Classic

I23-133

Afgelopen

Dag van Esthetica en Kunstbeschouwing

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers