Ruzies tussen kinderen herstelgericht aanpakken

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

In deze cursus

 • verwerf je inzicht in de complexiteit van conflicten bij kinderen;
 • begrijp je hoe je kinderen kan ondersteunen bij conflicten, gebaseerd op een herstelgerichte visie;
 • verwerf je vaardigheden om bij conflicten tussen kinderen effectief te handelen.
Inhoud

Conflicten horen bij het leven, maar het is niet altijd makkelijk om er zelf uit te geraken. Dat geldt zeker ook voor kinderen. Ruzies die niet opgelost geraken kunnen een negatieve domper zetten op relaties tussen kinderen en de sfeer in de klas.

Het hersteldenken biedt een aantal boeiende kapstokken om in de praktijk met conflicten tussen kinderen aan de slag te gaan.

 • Waar draaien conflicten tussen kinderen om? Niet alleen de inhoud, maar ook hun onderlinge relatie is belangrijk! 
 • Wanneer kom je als leerkracht tussen, wanneer laat je het aan de kinderen over? En als je tussenkomt, wat is dan je rol? Een disciplinerende versus herstelgerichte aanpak: waarom kiezen voor herstelgericht werken?
 • Wat betekent herstelgericht hanteren van conflicten concreet? De basishouding: meerzijdige partijdigheid. Het inoefenen van specifieke vaardigheden: luisteren naar gevoelens en behoeften, oplossingen genereren, bemiddelen in duo’s en in (kleine) groep.
 • Mogelijke problemen, zoals conflicten die blijven aanslepen, kinderen die conflicten niet willen oplossen, machtsverschil en beginnend pestgedrag herstelgericht aanpakken.

  Ter info: dit is een vorming van een volledige dag (2 sessies).

Methodiek

De cursus bestaat uit een afwisseling van korte stukjes theorie en oefeningen. We gebruiken beeldmateriaal en concrete vaardigheidsoefeningen om het geheel te vertalen naar de praktijk. Er is ruimte voor het bespreken van eigen casussen a.d.h.v. het aangereikte kader. 

Beginsituatie

/

Edities

Code Sessies Status
I25-002-A
maandag 24 maart 2025
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 24 maart 2025
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Hilde Leonard

Aantal edities

1

Prijs

€ 135,00

incl. broodjeslunch

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Kleuteronderwijs
 • Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I25-002