428 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I23-057

Nieuw

Afgelopen

Wetenschap en Techniek uitgeplozen!
Basisconcepten rond Wetenschap en Techniek leren kennen en toepassen in het lager onderwijs

Individu

Classic

I23-058

Nieuw

Afgelopen

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een didactisch kader opgebouwd dat als handvat kan dienen om met STEM aan de slag te gaan

Individu

Classic

I23-059

Afgelast

Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged als unplugged
Aan de slag met computationeel denken in de klas

Individu

Classic

I23-060 Computationeel denken in de kleuterklas
Aan de slag met computationeel denken in de klas

Individu

Classic

I23-061

Nieuw

Wiskundig denken in de kleuterklas
kWISspel

Individu

Classic

I23-062

Nieuw

Afgelopen

Leerlabo Lezen op school. Lezen doe je samen!
Op naar meer leesmotivatie en een duurzaam leesbeleid

Individu

Classic

I23-063

Afgelast

Feedback in de klas: verborgen leerkansen

Individu

Classic

I23-064

Nieuw

Leerlabo Schrijven op school

Individu

Classic

I23-065

Nieuw

Afgelopen

Digi-talen (voor leraren lager onderwijs)
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Dag van

Classic

D23-004 Dag van bewegingsopvoeding

Individu

Classic

I23-066

Afgelast

iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Individu

Classic

I23-067

Nieuw

Afgelopen

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in de praktijk van de kleuterklas

Individu

Classic

I23-068

Afgelopen

Efficiënt werken met Chromebooks

Individu

Classic

I23-069

Nieuw

Afgelopen

Digitaal evalueren met Google Formulieren

Individu

Classic

I23-070

Nieuw

Afgelast

Een krachtige en multimediale presentatie maken met Google Presentaties

Team

Classic

T23-283

Nieuw

Bewegend aanvankelijk lezen en rekenen: spelen met letters, lettergrepen, getallen, vormen en patronen
Hoe kan bewegen helpen bij het aanvankelijk lezen en rekenen?

Team

Classic

T23-284

Nieuw

Hoe kan bewegen helpen bij het inoefenen van de maal- en deeltafels en ook bij spelling?

Individu

Classic

I23-071 Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten

Individu

Classic

I23-072 Google Spreadsheets, de kracht van een rekenblad

Individu

Classic

I23-073

Nieuw

Afgelast

Laagdrempelig effectieve video content creëren op een Chromebook

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden