240 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-024

Nieuw

Digital Ink. Aan de slag met je pen device (online)

Individu

Classic

I22-030

Nieuw

Grip op je werk. Bouw aan zelfzorg door te ontdekken wat je doet en waarom je iets doet

Individu

Classic

I22-031

Nieuw

Bloeien zonder (door)groeien? Voor wie zoekt naar verdieping, uitdaging en balans in een onderwijsberoep

Individu

Classic

I22-032

Nieuw

Teamcoaching Troef! Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega's

Individu

Classic

I22-033

Nieuw

Crisiscommunicatie
Allerhande vormen van communicatie bij een crisis onder de loep

Individu

Classic

I22-034

Nieuw

Geschreven communicatie
Brieven, mails, website, berichten, Facebook, Instagram, …. schrijven we het goed?

Individu

Masterclass

I22-035 Masterclass Breed mentorschap
Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional

Individu

Classic

I22-036 Samen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Individu

Classic

I22-037 Digi-talen - VOLLEDIGE DAG
Inspiratiedag - ICT in (vreemde) talen

Individu

Classic

I22-038 Digi-dinsdagen

Individu

Classic

I22-042

Nieuw

Onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen: herkennen, voorkomen en omkeren

Team

Classic

T22-123 Ze zijn wie ze zijn door hun puberbrein
De invloed van tabak, alcohol, drugs en schermen op onze tieners

Team

Classic

T22-127

Nieuw

Tieneryoga: avontuurlijk ont-moeten
Tieneryoga om eventjes niet te moeten en te ontspannen

Team

Classic

T22-128 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt

Team

Classic

T22-129 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé

Team

Classic

T22-131

Nieuw

De didactische meerwaarde van flipping the classroom
De klastijd optimaal gebruiken in functie van meer diepgaand leren

Team

Classic

T22-134 Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Team

Classic

T22-142 QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Team

Classic

T22-143 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Team

Classic

T22-144 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden