ChatGPT als leer- en testassistent
Zet ChatGPT in voor differentiatie en om gepersonaliseerd leren en testen te ondersteunen

Doelstellingen

Deelnemers beheersen een reeks prompt engineering technieken om ChatGPT te kunnen toepassen voor differentiatie en als leer- en testassistent.

Inhoud

We starten met een kennismaking waar deelnemers hun ervaring met ChatGPT delen, gevolgd door een op maat gebrachte inleiding tot generatieve AI. 

Het eerste luik van de opleiding focust op het basisgebruik van ChatGPT. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met het portaal (alsook met geavanceerdere opties zoals custom instructions en plugins) en met de basistechnieken van prompt engineering.

In het tweede luik benutten we de verworven kennis, met de focus op ChatGPT als leer- en testassistent. We behandelen het actualiseren van toetsen, het verkennen van nieuwe benaderingen van leerstof en personalisatie van educatief materiaal.

In het derde luik leveren de deelnemers zelf de gewenste toepassingen aan, die vervolgens zullen ontworpen en verfijnd worden. 

We sluiten af met een discussie over privacy en ethiek, gericht op het bewust en verantwoord gebruik van AI in het onderwijs.Afwijkingen in de exacte inhoud omwille nieuwe technische ontwikkelingen zijn mogelijk.

Methodiek

  • Klassikaal leren
  • Hands-on oefeningen: klassikaal en individueel
  • Deelnemers hebben de mogelijkheid om zelf opdrachten aan te brengen
Beginsituatie
De deelnemers hebben de ‘Inspiratiesessie AI in de klas’ - T25-176 gevolgd; of hebben een intentie om ChatGPT in te zetten in de lespraktijk. 

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 725,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs
  •    Gewoon Secundair Onderwijs
  • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

15

Code

T25-177