Veilig op het internet
De gevaren op het internet en hoe je er tegen te wapenen

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

Je krijgt een overzicht van de vele gevaren die ons bedreigen via het internet en hoe je ertegen te wapenen. Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken.

Inhoud

Tijdens deze presentatie krijg je een overzicht van de vele gevaren waar je mee te maken kan krijgen via het internet: virussen, spoofing, phishing, smishing, quiching, pharming, like-pharming, bankfraude, investeringsfraude, hoax, rootkit, spyware, keyloggers, valse webshops, botnet, identiteitsfraude, spam.  Je krijgt heel veel tips om je tegen deze gevaren te beschermen.

De presentatie wordt ondersteund met veel (ludiek) videomateriaal.

De presentatie is bedoeld voor leerkrachten persoonlijk.

Methodiek

Presentatie

Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners
  • Alle geïnteresseerden

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-185