Interactief onderwijs met ChatGPT
Verrijk leerervaringen met AI-gedreven interactiviteit

Doelstellingen

Deelnemers kunnen aan de hand van geavanceerde prompts ChatGPT configureren voor het creëren van interactieve leercontexten.

Inhoud

We starten met een kennismaking waar deelnemers hun ervaring met ChatGPT delen, gevolgd door een op maat gebrachte inleiding tot generatieve AI. 

In het eerste luik van de opleiding illustreren we hoe ChatGPT aan de hand van geavanceerde prompts geconfigureerd kan worden om interactieve leercontexten te ontwerpen.  Aan de hand van de voorbeelden worden de relevante prompt engineering principes toegelicht alsook geavanceerde opties van ChatGPT zoals custom instructions en plugins. 

In het tweede luik gaan de deelnemers zelf aan de slag om een reeks interactieve leercontexten te configureren. Deze omvatten onder andere een taalassistent, conversatiepartner en een interactief/illustratief rollenspel. 

In het derde luik spelen we in op de noden van de deelnemers, en gebruiken we praktijkvoorbeelden als inspiratie om leercontexten te ontwerpen en te verfijnen. 

We sluiten af met een discussie over privacy en ethiek, gericht op het bewust en verantwoord gebruik van AI in het onderwijs.Afwijkingen in de exacte inhoud omwille nieuwe technische ontwikkelingen zijn mogelijk.

Methodiek

  • Klassikaal leren
  • Hands-on oefeningen: klassikaal en individueel
  • Deelnemers hebben de mogelijkheid om zelf opdrachten aan te brengen
Beginsituatie
De deelnemers hebben de ‘Inspiratiesessie AI in de klas’ - T25-176 gevolgd; of hebben een intentie om ChatGPT in te zetten in de lespraktijk. 

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 725,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs
  •    Gewoon Secundair Onderwijs
  • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

15

Code

T25-178