282 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-143 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Team

Classic

T22-144 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Team

Classic

T22-145 QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?

Team

Classic

T22-146 De ‘kleuterclubjes’: zorg voor kleuters op een leuke ongedwongen manier.
In heterogene of homogene groepen kleuters uitdagen of extra zorg bieden

Team

Classic

T22-147 Tips voor een denkende klas!
Leer kinderen/jongeren actief meedenken

Team

Classic

T22-148 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!

Team

Classic

T22-149 Balans in de digitale leefwereld van jongeren

Team

Classic

T22-150 Actie tegen cyberpesten

Team

Classic

T22-151 Belevings- en ervaringsgericht spelen met peuters en kleuters
Waarom de doos leuker is dan wat er in zit

Team

Classic

T22-152 De digitale leefwereld van kinderen

Team

Demo plus

T22-153 No drama please
Theater in de klas, een les als een ander

Team

Classic

T22-154 Drama-activiteiten met peuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!

Team

Classic

T22-155 Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken
Een stap voor stap handleiding voor het verrijken van je klashoeken

Team

Classic

T22-156 Theater in de klas, een les als een ander

Team

Classic

T22-157 Praten met kinderen, hoe doe je dat?
Hoe leer je kinderen vertellen wat hen dwars zit en hoe kan je goed luisteren?

Team

Classic

T22-158 Er was eens… Voorlezen en vertellen voor peuters en kleuters

Team

Classic

T22-159 Omgaan met kleuters die het moeilijk hebben en die moeilijk gedrag stellen
Een mepper, een vulkaantje of een brokkenmaker, … of nee toch geen bijter?

Team

Classic

T22-160 Rust@School
Breng rust en harmonie in je klas

Team

Classic

T22-161 Drama-activiteiten met kleuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!

Team

Classic

T22-162 Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden