149 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-085

Nieuw

Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoetkomen aan en lesgeven over diversiteit

Individu

Classic

I22-086

Nieuw

Het kindcontact/kindgesprek inzetten om het evaluatieproces te verrijken en leerlingen zo meer eigenaar te maken van eigen leren

Individu

Classic

I22-087 Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Individu

Classic

I22-088 Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten (inhaalsessie)
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden

Individu

Classic

I22-089

Nieuw

Afgelopen

Als bomen en struiken konden spreken: samen groeien in godsdienst in de kleuterschool (online)
Hoe werken met godsdienst bij jonge kinderen: via praktijkvoorbeelden eenvoudig op weg met de ontwikkelthema’s RKG

Individu

Classic

I22-090

Nieuw

Samen het bos in: samen arrangementen uitwerken met focus op RKG aan de hand van leeftocht voor kinderen.

Individu

Classic

I22-091

Nieuw

Afgelopen

Stiltebeleving en bidden bij jonge kinderen.
Als bomen konden spreken: SSSSSSt-we maken het even stil…. Luister je mee?

Individu

Classic

I22-092 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Individu

Classic

I22-093 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Individu

Classic

I22-094 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Individu

Classic

I22-095 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Individu

Classic

I22-096 Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Individu

Classic

I22-097

Nieuw

Computationeel denken in de kleuterklas

Individu

Leerlabo

I22-098 Leerlabo Sterk in STEM!
Hoe pak je STEM op een duurzame manier aan in de basisschool?

Individu

Classic

I22-099

Nieuw

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Individu

Leerlabo

I22-100 Leerlabo STEM ja, maar hoe?
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan

Individu

Classic

I22-101

Nieuw

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Individu

Classic

I22-102

Nieuw

Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged als unplugged
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij leerlingen in het lager onderwijs

Individu

Classic

I22-103 De didactische meerwaarde van flipping the classroom
De klastijd optimaal gebruiken in functie van meer diepgaand leren

Individu

Extra large

I22-104 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden