53 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-230

Nieuw

Kagan Coöperatief Leren voor Wetenschappen
Een ideale workshop voor wie biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde natuurwetenschappen of CLIL-wetenschappen geeft

Individu

Classic

I21-001 Samen sterker in gezag! (online)
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Team

Classic

T21-249

Nieuw

Schrijven om te leren
Schoolbreed inzetten op schrijftraining voor alle leerlingen

Team

Classic

T21-250

Nieuw

Schoolbreed inzetten op taalrijk lesgeven
Meer leerkansen en mogelijkheden tot ondersteuning voor taalzwakke en anderstalige leerlingen

Individu

Classic

I21-022

Afgelopen

Schrijf met heel je lijf!
Leren schrijven wordt een plezier

Individu

Classic

I21-024

Afgelopen

Coöperatief Leren voor gevorderden

Individu

Komen leren

I21-028

Afgelopen

Coöperatief leren werkt!

Team

Classic

T21-251

Nieuw

Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs
Hoe omgaan met en herkennen van trauma bij leerlingen

Individu

Classic

I21-049

Nieuw

Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs
Hoe omgaan met en herkennen van trauma bij leerlingen

Individu

Classic

I21-059

Nieuw

Afgelopen

Maak je lessen productiever met Google Classroom (online)
Voor leraren secundair en hoger onderwijs

Individu

Classic

I21-075

Afgelopen

Klaarstomen voor CLIL
Eendaagse allround vorming in CLIL

Individu

Classic

I21-100

Nieuw

Feedback die leerlingen doet leren (online)

Individu

Classic

I21-101

Nieuw

Kagan Coöperatief Leren voor Wetenschappen
Ideaal voor wie biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen of CLIL-wetenschappen geeft

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden