113 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I25-102

Nieuw

Executieve functies stimuleren en ondersteunen
Wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in de werking van het brein en haar executieve functies

Individu

Classic

I25-103

Nieuw

Leerproblemen en -stoornissen in de klas
Wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in leerproblemen

Individu

Classic

I25-104 Solid Edge 3D tekenen: Assembly
Maken van samenstellingstekeningen, explosietekeningen van bestaande 3D parts en hiervan 2D tekeningen maken.

Individu

Classic

I25-105 Solid Edge 3D tekenen: SheetMetal – Framedesign - Tubing - Weldment
Plaatwerk vanuit 3D ontwerpen/ontvouwen, tekenen van frames en buizen, tekenen van lassen, aanbrengen van lassymbolen.

Individu

Classic

I25-106

Nieuw

Wiskundeclub 101 - Reeks 1
Uitdagende workshops voor leerlingen met een wiskundeknobbel!

Individu

Classic

I25-107

Nieuw

Wiskundeclub 101 - Reeks 2
Uitdagende workshops voor leerlingen met een wiskundeknobbel!

Individu

Classic

I25-108

Nieuw

Wiskundeclub 101 - Reeks 1 en 2
Uitdagende workshops voor leerlingen met een wiskundeknobbel!

Individu

Classic

I25-109

Nieuw

Niet-talig klasmanagement in OKAN

Individu

Classic

I25-110

Nieuw

Zelf STEM Apps maken met Appinventor

Individu

Classic

I25-111

Nieuw

Algoritmiek en datastructuren met Arduino

Individu

Classic

I25-112

Nieuw

Webserver en Cloud-computing met Arduino

Individu

Classic

I25-113

Nieuw

AI Powered STEM
Gebruik van artificiële intelligentie in STEM projecten

Individu

Classic

I25-114 ChatGPT als leer- en testassistent
Zet ChatGPT in voor differentiatie en om gepersonaliseerd leren en testen te ondersteunen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers