16 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-065 Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Team

Classic

T23-080 Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Team

Classic

T23-084 Coderen zonder draadjes
7 praktische lesactiviteiten om met kinderen van de lagere school computationeel te leren denken binnen STEM

Team

Classic

T23-221 Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged en unplugged
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij leerlingen in het lager onderwijs

Team

Classic

T23-224 Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een didactisch kader opgebouwd dat als handvat kan dienen om met STEM aan de slag te gaan

Team

Classic

T23-227 Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in de praktijk van de kleuterklas
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een didactisch kader opgebouwd om met STEM aan de slag te gaan in de kleuterklas

Individu

Komen leren

I23-028

Nieuw

Afgelopen

Zien STE(A)Men doet STE(A)Men
STE(A)M aanpak in de basisschool. Een eigen atelier doet wonderen!

Individu

Classic

I23-029

Afgelast

Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Individu

Classic

I23-030

Afgelopen

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Individu

Leerlabo

I23-054 Leerlabo STEM ja, maar hoe? (voor leraren basisonderwijs)
Hoe pak je STEM op een duurzame manier aan in de basisschool?

Individu

Classic

I23-056

Nieuw

Ook ik STEM mee!
Hoe kan je de betrokkenheid van anderstalige leerlingen verhogen tijdens een STEM-les?

Individu

Classic

I23-057

Nieuw

Afgelopen

Wetenschap en Techniek uitgeplozen!
Basisconcepten rond Wetenschap en Techniek leren kennen en toepassen in het lager onderwijs

Individu

Classic

I23-058

Nieuw

Afgelopen

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een didactisch kader opgebouwd dat als handvat kan dienen om met STEM aan de slag te gaan

Individu

Classic

I23-059

Afgelast

Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged als unplugged
Aan de slag met computationeel denken in de klas

Individu

Classic

I23-060 Computationeel denken in de kleuterklas
Aan de slag met computationeel denken in de klas

Individu

Classic

I23-067

Nieuw

Afgelopen

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in de praktijk van de kleuterklas

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden