21 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-004 Coderen zonder draadjes
7 praktische lesactiviteiten om met kinderen van de lagere school computationeel te leren denken binnen STEM

Individu

Classic

I22-003 Nooit te jong voor STEM!
STEM in de praktijk van de kleuterschool

Team

Classic

T22-089

Nieuw

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Team

Classic

T22-118 Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in de praktijk van de kleuterklas

Team

Classic

T22-121 Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Team

Classic

T22-126 Computationeel denken in de kleuterklas

Team

Classic

T22-130

Nieuw

Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged en unplugged
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij leerlingen in het lager onderwijs

Team

Classic

T22-242 Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Individu

Komen leren

I22-064 Zin krijgen in … STEM in de kleuterklas
Hoe bouw je een knikkerbaan die voldoet aan een onderzoeksvraag?

Individu

Classic

I22-078

Afgelopen

Coderen zonder draadjes
7 praktische lesactiviteiten om met kinderen van de lagere school computationeel te leren denken binnen STEM

Individu

Classic

I22-096

Afgelopen

Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Individu

Classic

I22-097

Nieuw

Afgelast

Computationeel denken in de kleuterklas

Individu

Leerlabo

I22-098

Afgelast

Leerlabo Sterk in STEM!
Hoe pak je STEM op een duurzame manier aan in de basisschool?

Individu

Classic

I22-099

Nieuw

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Individu

Leerlabo

I22-100

Afgelast

Leerlabo STEM ja, maar hoe?
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan

Individu

Classic

I22-101

Nieuw

Afgelast

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Individu

Classic

I22-102

Nieuw

Afgelast

Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged als unplugged
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij leerlingen in het lager onderwijs

Individu

Classic

I22-106

Afgelast

School@Platteland ... een concept waarin leren en beleven samengaan
STEM-en openluchtonderwijs

Individu

Komen leren

I22-109

Nieuw

Outdoor education: wij spelen en leren de hele dag buiten!

Individu

Komen leren

I22-150

Nieuw

Afgelopen

Zien STE(A)Men doet STE(A)Men
STE(A)M aanpak in de basisschool. Een eigen atelier doet wonderen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden