19 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-005 Sterk in STEM in de kleuterschool

Team

Classic

T24-087 Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Een prentenboek zet kleuters actief en oplossingsgericht aan de slag

Individu

Komen leren

I24-007

Afgelopen

Zien STE(A)Men doet STE(A)Men
STE(A)M aanpak in de basisschool. Een eigen atelier doet wonderen!

Team

Classic

T24-101 Onderzoekend leren
Rijke leerprocessen opzetten vanuit de verwondering van kinderen

Team

Classic

T24-102

Nieuw

Ontwerpend leren
Rijke leerprocessen vanuit ontwerpuitdagingen voor kinderen

Team

Classic

T24-193 Coderen zonder draadjes
7 praktische lesactiviteiten om met kinderen van de lagere school computationeel te leren denken binnen STEM

Individu

Classic

I24-031

Afgelast

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in de praktijk van de kleuterklas

Individu

Classic

I24-040

Nieuw

Afgelopen

Je eigen robot programmeren in de lagere school? Het kan voor iedereen!
… ook al heb je er zelf geen in klas. Een hedendaagse en aantrekkelijke context helpt je op weg naar logisch en algoritmisch denken

Individu

Classic

I24-043

Nieuw

Afgelopen

DigiSTEM
STEM-onderwijs versterken door (het doordacht hanteren van) digitale ondersteuning

Individu

Classic

I24-047

Afgelopen

Met een open blik kijken naar anderstalige nieuwkomers
Hoe kan je als leerkracht een breder zicht krijgen op de AN-leerlingen in jouw klas?

Team

Classic

T24-218 Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een didactisch kader opgebouwd dat als handvat kan dienen om met STEM aan de slag te gaan

Individu

Komen leren

I25-006 Zien STE(A)Men doet STE(A)Men
STE(A)M aanpak in de basisschool. Een eigen atelier doet wonderen!

Individu

Classic

I25-036 Met een open blik kijken naar anderstalige nieuwkomers
Hoe kan je als leerkracht een breder zicht krijgen op de anderstalige nieuwkomers in jouw klas?

Individu

Classic

I25-039 DigiSTEM
STEM-onderwijs versterken door (het doordacht hanteren van) digitale ondersteuning

Team

Classic

T25-128 Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Een prentenboek zet kleuters actief en oplossingsgericht aan de slag

Team

Classic

T25-142 Onderzoekend leren
Rijke leerprocessen opzetten vanuit de verwondering van kinderen

Team

Classic

T25-143 Ontwerpend leren
Rijke leerprocessen vanuit ontwerpuitdagingen voor kinderen

Team

Classic

T25-150 STERK in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Team

Classic

T25-180 Coderen zonder draadjes
7 praktische lesactiviteiten om met kinderen van de lagere school computationeel te leren denken binnen STEM

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers