36 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-046 Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Team

Classic

T21-047 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Team

Classic

T21-064 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten

Team

Classic

T21-067 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?

Team

Classic

T21-077 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten

Team

Classic

T21-092 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T21-093 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen

Team

Classic

T21-095 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T21-102 Assertief denken en doen op de werkvloer
Territorium bepalen en laten respecteren

Team

Classic

T21-103 Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach

Team

Classic

T21-131 IK + JIJ = WIJ! Socialer-Vaardiger
Geïntegreerd werken aan sociale vaardigheden in het basisonderwijs

Team

Classic

T21-156 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten

Team

Classic

T21-157 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek

Team

Classic

T21-161 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Team

Classic

T21-167 Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel

Team

Classic

T21-168 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging

Team

Classic

T21-174

Nieuw

Communicatie zonder frustratie!
Een sterkere overleg- en aanspreekcultuur geeft sterkere relaties

Team

Classic

T21-180 Oplossingsgericht coachen: je hoort mij wel, maar ... luister je ook?
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van jonge mensen

Team

Classic

T21-182 Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school

Team

Classic

T21-205

Nieuw

Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. Herstelgericht werken
Conflicten op een duurzame, verbindende manier aanpakken

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden