36 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-003 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten

Team

Classic

T23-006 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?

Team

Classic

T23-015 Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Team

Classic

T23-016 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Team

Classic

T23-019 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten

Team

Classic

T23-029 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten

Team

Classic

T23-030 Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel

Team

Classic

T23-031 IK + JIJ = WIJ! Socialer-Vaardiger
Geïntegreerd werken aan sociale vaardigheden in het basisonderwijs

Team

Classic

T23-035 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging

Team

Classic

T23-056 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek

Team

Classic

T23-059 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Team

Classic

T23-103 Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school

Team

Classic

T23-129 Team (z)onder spanning
Creëer openheid in je team dankzij het exploreren van perspectieven

Team

Classic

T23-134 Zorg en aanpak na slechtnieuwsgesprekken
Ondersteunen van collega’s na een minder goede evaluatie

Team

Classic

T23-137 Eén voor allen of allen voor één?
Kies je als schoolteam liever voor gedeeld of gedelegeerd leiderschap?

Team

Classic

T23-154 Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach

Team

Classic

T23-159 Communicatie zonder frustratie!
Een sterkere overleg- en aanspreekcultuur geeft sterkere relaties

Team

Classic

T23-160 Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur

Individu

Extra large

I23-002 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Team

Classic

T23-173 BOOST motivatie door ‘coachende’ vaardigheden!
Zet leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft hun leren. Focus op de oplossingen in plaats van op de problemen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden