409 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Masterclass

I22-017 Masterclass Leerlingenbegeleiding voor secundair onderwijs

Team

Classic

T22-073

Nieuw

Opnieuw spelen op de speelplaats
Hoe een speelplaats organiseren zodat kinderen weer ongeremd kunnen spelen

Team

Classic

T22-074

Nieuw

Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Team

Classic

T22-075

Nieuw

Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Individu

Extra large

I22-018 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Individu

Classic

I22-019 Basistweedaagse kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Team

Classic

T22-076

Nieuw

Het creëren van een veilige en duidelijke klasstructuur in OKAN
Werken aan schoolse vaardigheden en klasmanagement bij leerlingen met weinig tot geen schoolse achtergrond

Team

Classic

T22-077

Nieuw

OKAN = online
Digitale hulpmiddelen om het Nederlands leren en alfabetisering te ondersteunen

Team

Classic

T22-078

Nieuw

Zelfzorg in het onderwijs
Een subtiel evenwicht tussen zorg en zelfzorg

Team

Classic

T22-079

Nieuw

Bloomlessen: lessen en activiteiten verrijken met de taxonomie van Bloom

Team

Classic

T22-080

Nieuw

Denksleutels als middel om jouw thema’s, BC’s en lessen te verrijken
Sterke kleuters en cognitief sterke leerlingen kan je uitdagen door de denksleutels in te zetten binnen jouw klaspraktijk

Team

Classic

T22-081

Nieuw

Motivatie bij jouw leerlingen verhogen? Ja, dat kan jij!
Motiveren kan je leren!

Team

Classic

T22-082

Nieuw

Sterk in executief functioneren!

Team

Classic

T22-083

Nieuw

UDL-lessen: mijn lessen toegankelijk maken voor alle leerlingen uit mijn klas
UDL (universeel leren) als kader inzetten om inclusief onderwijs te realiseren

Team

Classic

T22-085

Nieuw

Da’s allemaal mooi in theorie…
Veel moeilijk gedrag... en evenveel methodieken om er mee om te gaan?

Team

Classic

T22-086

Nieuw

Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer

Team

Classic

T22-087

Nieuw

Muzische vorming rapporteren
Doordacht communiceren over de muzische ontwikkeling

Team

Classic

T22-088

Nieuw

Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie

Team

Classic

T22-089

Nieuw

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Team

Classic

T22-090

Nieuw

15 ICdeeTjes
15 praktische toepassingen van ICT in de klas, voor elke graad wat wils

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden