240 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-048 Gevalideerd geluk
Wetenschappelijk gevalideerde methodes voor een beter leven

Team

Classic

T22-049 Under pressure
Sta sterker onder druk!

Team

Classic

T22-050 Hoe je weer in je kracht komt

Team

Classic

T22-051 Timemanagement
Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit

Team

Classic

T22-052 Creativiteit als preventie tegen stress en overspanning op het werk
Jezelf blijven en grenzen verleggen. Improve performance

Team

Classic

T22-053 Preventie tegen stress, overspanning, burn-out
Dynamisch onthaasten, efficiënt werken en toch genieten van het leven

Team

Classic

T22-054 Tijdsbeheer
Efficiënt werken onder tijdsdruk

Team

Classic

T22-055 Assertief denken en doen op de werkvloer
Territorium bepalen en laten respecteren

Team

Classic

T22-056 Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten
Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig afwezigen

Team

Classic

T22-058 Optimaal samenwerken in team
Efficiënt en verdraagzaam samenwerken

Team

Classic

T22-059 De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

Team

Classic

T22-060 Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?

Team

Classic

T22-061 Zelf- en peerevaluatie
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen

Team

Classic

T22-062 Leerlingen in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
Hoe kan de school helpend zijn?

Team

Classic

T22-063 Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Team

Classic

T22-065 Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Team

Classic

T22-066 Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school

Team

Classic

T22-067 Oplossingsgericht coachen: je hoort mij wel, maar ... luister je ook?
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van jonge mensen

Team

Classic

T22-068 Schoolmoe(t), wat nu?
Schoolmoeheid bij jongeren

Team

Classic

T22-069 Haal meer uit je lessen begrijpend lezen
Welke didactische middelen en werkvormen maken onze lessen lezen effectief?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden