240 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-027 Maak je lessen future proof met de juiste ICT-tools!

Team

Classic

T22-028 Efficiënt werken met Chromebooks als leerling en leerkracht

Team

Classic

T22-030 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen

Team

Classic

T22-031 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten

Team

Classic

T22-032 Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme

Team

Classic

T22-033 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Team

Classic

T22-034 Growth mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?

Team

Classic

T22-035 Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback

Team

Classic

T22-036 Interactieve werkvormen: ook iets voor jou?

Team

Classic

T22-037 Taxonomie van Bloom, terug van weg!
Een krachtige tool om leerlingen beter te leren denken

Team

Classic

T22-038 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen

Team

Classic

T22-039 Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader

Team

Classic

T22-040 EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk

Team

Classic

T22-041 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school

Team

Classic

T22-042 Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach

Team

Classic

T22-043 Taal in elke les!
Over taalontwikkelend lesgeven

Team

Classic

T22-044 Taalbewust beroepsonderwijs
Over taalontwikkelend lesgeven

Team

Classic

T22-045 Tussen hamer en aambeeld
Over de positie van het middenkader

Team

Classic

T22-046 De effectieve leerkracht. Een inspirerend en waarderend verhaal
Goed lesgeven: wetenschappelijk onderbouwd en helder verwoord!

Team

Classic

T22-047 Communicatie zonder frustratie!
Een sterkere overleg- en aanspreekcultuur geeft sterkere relaties

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden