253 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-036 Samen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Individu

Classic

I22-040

Nieuw

Omgaan met (cyber)pesten op school

Individu

Classic

I22-041 Teach like a champion - Elke kleuter kampioen?

Individu

Classic

I22-042

Nieuw

Onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen: herkennen, voorkomen en omkeren

Team

Komen leren

T22-117 Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Team

Classic

T22-119 Klikken doet kicken (BaO)
Over schermmisbruik

Team

Classic

T22-121 Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Team

Classic

T22-122 Klikken doet kicken (SO)
Over schermmisbruik

Team

Classic

T22-123 Ze zijn wie ze zijn door hun puberbrein
De invloed van tabak, alcohol, drugs en schermen op onze tieners

Team

Classic

T22-124 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren

Team

Classic

T22-125 Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Team

Classic

T22-126 Computationeel denken in de kleuterklas

Team

Classic

T22-128 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt

Team

Classic

T22-129 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé

Team

Classic

T22-134 Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Team

Classic

T22-135 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: 'denken' en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T22-136 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T22-137 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T22-138 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht), flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T22-139 De innovatieve basisschool
Hoog Impact Traject

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden