432 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-234

Nieuw

Wat elke leraar over leren moet weten
Over belangrijke inzichten op het gebied van denken en leren

Team

Classic

T23-235 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Team

Classic

T23-236 Executieve vaardigheden aanpakken bij kinderen en jongeren
Je leert kort wat de executieve vaardigheden zijn en hoe je ze samen MET de kinderen en jongeren kunt aanpakken

Team

Classic

T23-237 Executieve functies (spelenderwijs) ondersteunen en versterken
Executieve functies: wat is dat nu precies en hoe kan ik ze als leerkracht ondersteunen en zelfs versterken?

Team

Classic

T23-238 Het gebruik van de iPad in de lagere school

Team

Classic

T23-239 Klikken doet kicken (lager onderwijs)
Over het vinden van een digitale balans

Team

Classic

T23-240 Klikken doet kicken (secundair onderwijs)
Over het vinden van een digitale balans

Team

Classic

T23-241 Drugs en het (puber)brein
De invloed van middelengebruik op onze tieners

Team

Classic

T23-242 Binnenklasdifferentiatie praktisch en haalbaar organiseren
Aan de slag met een meersporenbeleid in je klas en toch het overzicht behouden? Ja, het kan!

Team

Classic

T23-243 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren

Team

Classic

T23-244 Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Team

Classic

T23-245

Nieuw

Cannabis, the wonder weed?
Maak cannabis bespreekbaar in de klas

Team

Classic

T23-246 Unplugged
Drugpreventiemateriaal voor het secundair onderwijs

Team

Classic

T23-247 Groeigericht evalueren: van “ja maar…” naar “en toch!”
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties

Team

Classic

T23-248 Onthaal centraal in de kleuterklas
Een open onthaal is rustiger voor ons allemaal

Team

Classic

T23-249 Onthaal centraal in de lagere school
Hoe organiseer je een sterke start van je klasdag? Ga voor een onthaal waarin actie en zelfsturing centraal staan

Team

Classic

T23-250 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?
Waar zit het evenwicht tussen begeleiden – sturen - zelfsturen?

Team

Classic

T23-251 Evalueren in de kleuterklas
Groeigericht evalueren met een positieve mindset, dat kan!

Team

Classic

T23-252

Nieuw

Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Individu

Classic

I23-006

Nieuw

Afgelopen

Boost jouw veerkracht! Stress kills you...
Stress en burn-out: what’s in a name? Hoe mezelf en de ander ‘empoweren’

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden