202 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-002 Gamebased learning
Effectief en serieus spelen!

Team

Classic

T21-004 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt

Team

Classic

T21-007 Coöperatief Leren
Over de basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren

Team

Classic

T21-008 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft

Team

Classic

T21-009 De ‘kleuterclubjes’
Zorg voor kleuters, maar dan leuk!

Team

Classic

T21-013 Coöperatief leren in de kleuterklas
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren voor het kleuteronderwijs

Team

Classic

T21-014 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Team

Classic

T21-016 Breed evalueren
Doelgerichter en bewuster omgaan met diversiteit en evalueren doorheen de hele school

Team

Classic

T21-023 Passie in en voor het onderwijs
Wie is die gepassioneerde leraar en hoe kan een school zich organiseren om de passie bij leraren te behouden of te triggeren

Team

Classic

T21-024 Activerende Directe Instructie in de lagere school (Het ADI model)
Meer actieve en effectieve klaswerking door een gedifferentieerde, een actieve en interactieve instructie en verwerking

Team

Classic

T21-029 Leerlingen in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
Hoe kan de school helpend zijn?

Team

Classic

T21-030

Nieuw

Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Team

Classic

T21-031 Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

Team

Classic

T21-032 Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Team

Classic

T21-034 Timemanagement
Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit

Team

Classic

T21-035 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!

Team

Classic

T21-043 Klikken doet kicken (SO)
Over schermmisbruik

Team

Classic

T21-044 Ze zijn wie ze zijn door hun puberbrein
De invloed van tabak, alcohol, drugs en schermen op onze tieners

Team

Classic

T21-046 Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Team

Classic

T21-047 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden