240 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-070 Een taalbeleid (her)opstarten – waarom en hoe doe je dat?
Waarom investeren in een taabeleid? Hoe kan je eraan beginnen?

Individu

Classic

I22-013 Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Individu

Classic

I22-015 Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Individu

Classic

I22-016 SpellenLab - Sociale en emotionele vaardigheden trainen met spellen
Aan de slag met spellen bij jongeren en adolescenten

Individu

Masterclass

I22-017 Masterclass Leerlingenbegeleiding voor secundair onderwijs

Team

Classic

T22-074

Nieuw

Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Team

Classic

T22-075

Nieuw

Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Individu

Extra large

I22-018 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Individu

Classic

I22-019 Basistweedaagse kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Team

Classic

T22-076

Nieuw

Het creëren van een veilige en duidelijke klasstructuur in OKAN
Werken aan schoolse vaardigheden en klasmanagement bij leerlingen met weinig tot geen schoolse achtergrond

Team

Classic

T22-077

Nieuw

OKAN = online
Digitale hulpmiddelen om het Nederlands leren en alfabetisering te ondersteunen

Team

Classic

T22-078

Nieuw

Zelfzorg in het onderwijs
Een subtiel evenwicht tussen zorg en zelfzorg

Team

Classic

T22-081

Nieuw

Motivatie bij jouw leerlingen verhogen? Ja, dat kan jij!
Motiveren kan je leren!

Team

Classic

T22-082

Nieuw

Sterk in executief functioneren!

Team

Classic

T22-084

Nieuw

Leiding geven aan leerkrachten? Niet doen!?
Hoe inspireer en motiveer je professionals?

Team

Classic

T22-085

Nieuw

Da’s allemaal mooi in theorie…
Veel moeilijk gedrag... en evenveel methodieken om er mee om te gaan?

Team

Classic

T22-086

Nieuw

Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer

Team

Classic

T22-092

Nieuw

Online onderwijs, hoe pak ik dit aan?
Ontdek verschillende tools met didactische principes en good practices om goed online onderwijs te organiseren

Team

Classic

T22-093

Nieuw

Visualiseer de leerinhouden op een overzichtelijke en onderwijskundige manier met dynamische afbeeldingen
Maak dynamische en interactieve afbeeldingen en kaarten om de leerinhoud visueel en overzichtelijk aan te reiken aan de lerenden

Team

Classic

T22-094 Gamebased empowerment
Effectief en serieus spelen!

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden