130 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I23-001

Afgelopen

Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma op school en in de klas

Individu

Extra large

I23-002 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Individu

Komen leren

I23-003

Afgelopen

Zelfstandig en gedifferentieerd, zo leren wij in de klas van juf Els
Eerste graad BaO

Individu

Classic

I23-004

Afgelopen

ICT-integratie in het vijfde en zesde leerjaar
Aan de slag met leerrijke, handige ICT tools binnen de klaspraktijk

Individu

Classic

I23-005

Afgelopen

Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties - introductietweedaagse

Individu

Classic

I23-006

Nieuw

Afgelopen

Boost jouw veerkracht! Stress kills you...
Stress en burn-out: what’s in a name? Hoe mezelf en de ander ‘empoweren’

Individu

Classic

I23-007

Nieuw

Stressreductie in het opvoeden
Wetenschappelijke methode gebaseerd op Mindfulness en cognitieve gedragstherapie

Individu

Classic

I23-008 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Individu

Classic

I23-009

Afgelopen

Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten (online)
Breinvriendelijk leven en werken

Individu

Classic

I23-010 Groeigericht breed evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!

Individu

Classic

I23-011

Afgelopen

Groeigericht evalueren in de kleuterschool (online)

Individu

Classic

I23-012 Rouwen … zwijg me niet dood!
Wat kan je als school doen voor, tijdens en na een emotionele aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Individu

Classic

I23-013

Nieuw

Omgaan met agressie van kinderen
Een praktijkgericht stappenplan

Individu

Classic

I23-014 Omgaan met (cyber)pesten op school

Individu

Classic

I23-015

Afgelopen

Samen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Individu

Classic

I23-016

Afgelopen

ICT-integratie in het eerste en tweede leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas

Individu

Classic

I23-017

Afgelopen

Basisopleiding herstelgericht werken. Omgaan met conflicten op een integrale manier

Individu

Classic

I23-018

Nieuw

Afgelopen

“Wie schrijft die blijft!” (online)
Over schrijfmotoriek, moeilijkheden, mogelijkheden en beperkingen

Individu

Classic

I23-019

Afgelopen

“Ik kan dat (nog) niet!” (online)
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Individu

Classic

I23-020

Afgelopen

“Ik kan het niet zo fijn!” (online)
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden