182 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I21-001

Afgelopen

Samen sterker in gezag! (online)
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Individu

Classic

I21-002

Afgelopen

Help! Een moeilijke klasgroep! (online)
Online interactieve cursus met diverse werkvormen

Individu

Classic

I21-003

Nieuw

Afgelopen

Gezag dragen? Dat doe je samen! (online)
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Individu

Classic

I21-004

Nieuw

Afgelopen

Compacten en verrijken: differentiatie voor hoogbegaafde leerlingen (online)

Individu

Classic

I21-005

Nieuw

Afgelopen

Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Individu

Classic

I21-006

Nieuw

Afgelopen

Plezier beleven aan taal en het spelen met taal. Ta(a)lrijke ideetjes in overvloed!
Taal, lees- en boekenplezier van peuterklas tot en met zesde leerjaar

Individu

Classic

I21-007

Nieuw

Afgelopen

Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden

Individu

Classic

I21-008

Nieuw

Afgelopen

Begrijpend lezen start in de kleuterschool: hardop denkend voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid (online)

Individu

Classic

I21-009

Nieuw

Afgelopen

Weten wat je leest … hoe leer je een kind dat? (online)
Begrijpend lezen vanaf het niveau vierde klas tot in het detail bekeken met het accent op het remediëren van moeilijkheden

Individu

Classic

I21-010

Nieuw

Afgelopen

Een doosje vol geluk: samen uitwerken van arrangementen
Samen arrangementen uitwerken met focus op RKG aan de hand van leeftocht voor kinderen

Individu

Classic

I21-011

Afgelopen

Rouwen … zwijg me niet dood!
Wat kan je als school doen voor, tijdens en na een emotionele aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Individu

Classic

I21-012

Afgelopen

Groeigericht breed evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!

Individu

Classic

I21-013

Afgelopen

Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Individu

Classic

I21-014

Afgelopen

Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Individu

Classic

I21-015

Afgelopen

Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Individu

Classic

I21-016

Afgelopen

Muzisch ontwerpatelier
Een inspirerende muzische werkplaats om te verzinnen en uit te wisselen

Individu

Classic

I21-017

Afgelopen

Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Individu

Classic

I21-018

Nieuw

Afgelopen

Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Individu

Classic

I21-019

Nieuw

Afgelopen

Rekenzwakke kinderen in het eerste leerjaar ondersteunen (online)
Hoe herken je als leerkracht van het eerste leerjaar beginnende rekenmoeilijkheden en vooral … wat kan je eraan doen?

Individu

Classic

I21-020

Afgelopen

Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden