197 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-001

Afgelast

De ICT-eindtermen bereiken met een internetwedstrijd
Maak een internetwedstrijd voor jouw klas, school of scholengroep waarin d.m.v. gevarieerde opdrachten de meeste ICT-eindtermen bereikt worden

Individu

Classic

I22-003

Afgelopen

Nooit te jong voor STEM!
STEM in de praktijk van de kleuterschool

Individu

Classic

I22-005

Afgelopen

ICT en prentenboeken
Digitale mogelijkheden om een prentenboek te verwerken in de kleuterklas

Individu

Classic

I22-006

Afgelopen

Executieve functies (spelenderwijs) ondersteunen en versterken
Executieve functies: wat is dat nu precies en hoe kan ik ze als leerkracht ondersteunen en zelfs versterken?

Individu

Classic

I22-008

Afgelopen

Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?

Individu

Classic

I22-009

Afgelopen

iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Individu

Classic

I22-010

Afgelast

Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar de essentie van effectief onderwijs: een toetssteen voor kwaliteitsvol onderwijs in de klas

Individu

Classic

I22-011

Afgelopen

SpellenLab - Knap gespeeld!
Spellen voor snel lerende of hoogbegaafde leerlingen in het lager onderwijs

Individu

Classic

I22-012

Afgelopen

SpellenLab - Taal in een doosje (kleuter)
Taalvaardigheid trainen bij kleuters

Individu

Classic

I22-013

Afgelopen

Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Individu

Classic

I22-014

Afgelopen

Klaarstomen voor CLIL
Eendaagse allround vorming in CLIL

Individu

Classic

I22-015

Afgelast

Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Individu

Classic

I22-016

Afgelopen

SpellenLab - Sociale en emotionele vaardigheden trainen met spellen
Aan de slag met spellen bij jongeren en adolescenten

Individu

Masterclass

I22-017

Afgelopen

Masterclass Leerlingenbegeleiding voor secundair onderwijs

Individu

Extra large

I22-018 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Individu

Classic

I22-019

Afgelopen

Basistweedaagse kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Individu

Classic

I22-020

Nieuw

Afgelopen

Digitale tools voor een inclusieve klas! (online)
Gebruik de insluitende lezer, focus… om elke leerling in jouw klas tegemoet te komen

Individu

Classic

I22-021

Nieuw

Afgelast

Spreekvaardigheden trainen met Flipgrid (online)
Je leerlingen delen hun stem door een korte video op te nemen met de leuke, eenvoudige en krachtige camera van Flipgrid

Individu

Classic

I22-022

Nieuw

Afgelopen

Gamen in de klas met Minecraft Education Edition. (online)
Gebruik Minecraft Education Edition om leerstof te verwerken en te verdiepen

Individu

Classic

I22-023

Nieuw

Afgelast

S’way cool! (online)
Leerkrachten en leerlingen presenteren snel en eenvoudig!

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden