111 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Extra large

I25-001 10-daagse basistraining in Verbindende Communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Individu

Classic

I25-002

Nieuw

Ruzies tussen kinderen herstelgericht aanpakken

Individu

Komen leren

I25-003 Kennismaken met een uitgebouwde visie en functionele werking van een fulltime wereldklas (OKAN) in de basisschool
Komen leren in de wereldklas

Individu

Komen leren

I25-004 Coöperatief leren werkt!

Individu

Komen leren

I25-005 Zelfstandig en gedifferentieerd, zo leren wij in de klas van juf Els
Eerste leerjaar

Individu

Komen leren

I25-006 Zien STE(A)Men doet STE(A)Men
STE(A)M aanpak in de basisschool. Een eigen atelier doet wonderen!

Individu

Komen leren

I25-007 Differentiëren en remediëren kan ook haalbaar zijn
Leerkrachten en teamteachers krijgen tijd om kinderen extra te ondersteunen tijdens zelfstandig werk

Individu

Komen leren

I25-008 Outdoor education: Een school vol buiten-leven
Hoe gebruik je de buitenruimte als klasruimte? Hoe werk je doelgericht in een groene omgeving?

Individu

Komen leren

I25-009

Nieuw

Komen Leren in VBS Langemark: Expliciete directe instructie als schoolbrede aanpak voor sterk kwaliteitsvol onderwijs
De EDI-lestechnieken en -lesfasen van dichtbij bekeken: van theorie en implementatietraject tot de klaspraktijk

Individu

Classic

I25-010 Meertalige kleuters laten groeien in taal
Aan de hand van drie taalgroeimiddelen inzichten verwerven hoe je meertalige kleuters volop kan stimuleren in hun taalontwikkeling

Individu

Classic

I25-011

Nieuw

Voorlezen is altijd en overal een feest!

Individu

Classic

I25-012 ICT-integratie in het eerste leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas

Individu

Classic

I25-013 ICT-integratie in het tweede leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas

Individu

Classic

I25-014 Omgaan met agressie van kinderen
Een praktijkgericht stappenplan

Individu

Classic

I25-015 Samen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Individu

Classic

I25-016 Pesten en cyberpesten: een krachtig én verbindend antwoord vanuit de school

Individu

Classic

I25-017 “Ik zie het anders!” (online)
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Individu

Classic

I25-018 “Ik kan het niet zo fijn!” (online)
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Individu

Classic

I25-019 Schrijfmotoriek: van potloodgreep en voorbereidende schrijfkrullen tot schrijfmethode en vlot schrijven. Mogelijkheden en beperkingen (online)

Individu

Classic

I25-020 Introductie in Verbindende Communicatie

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers