3 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I21-019

Nieuw

Afgelopen

Rekenzwakke kinderen in het eerste leerjaar ondersteunen (online)
Hoe herken je als leerkracht van het eerste leerjaar beginnende rekenmoeilijkheden en vooral … wat kan je eraan doen?

Dag van

Classic

D21-007

Afgelopen

Dag van wiskunde - tweede en derde graad

Dag van

Classic

D21-009

Afgelopen

Dag van wiskunde - eerste en tweede graad

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden