46 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Komen leren

T22-013 Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in ‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene

Team

Classic

T22-019 “Yes, we can!” Over motivatie en perfectionisme bij het leren

Team

Classic

T22-021 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Team

Classic

T22-032 Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme

Team

Classic

T22-034 Growth mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?

Team

Classic

T22-056 Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten
Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig afwezigen

Team

Classic

T22-068 Schoolmoe(t), wat nu?
Schoolmoeheid bij jongeren

Individu

Classic

I22-010

Afgelast

Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar de essentie van effectief onderwijs: een toetssteen voor kwaliteitsvol onderwijs in de klas

Team

Classic

T22-073

Nieuw

Opnieuw spelen op de speelplaats
Hoe een speelplaats organiseren zodat kinderen weer ongeremd kunnen spelen

Individu

Extra large

I22-018 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Individu

Classic

I22-019 Basistweedaagse kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Team

Classic

T22-095 Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd
Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs

Team

Demo plus

T22-096 Demo plus: Rust en bewustwording in de klas
Spelenderwijs ontspannen samen met je leerlingen

Team

Komen leren

T22-117 Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Team

Classic

T22-120 Kinderyoga: avontuurlijk ont-moeten
Spelen met kinderyoga om eventjes niet te moeten en te ontspannen

Team

Classic

T22-124 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren

Team

Classic

T22-127

Nieuw

Tieneryoga: avontuurlijk ont-moeten
Tieneryoga om eventjes niet te moeten en te ontspannen

Team

Classic

T22-128 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt

Team

Classic

T22-150 Actie tegen cyberpesten

Team

Classic

T22-160 Rust@School
Breng rust en harmonie in je klas

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden