36 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-036 Elk probleem... Een kans!
Grenzen van je draagkracht erkennen en bewaken

Team

Classic

T25-037 Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Team

Classic

T25-057 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek

Team

Classic

T25-071 Boost de veerkracht en het welbevinden van je leerlingen!
Met deze nascholing ontvangen leerkrachten en schoolpersoneel dat jongeren ondersteunt bij hun psychosociale ontwikkeling alle informatie en tools om rond ‘veerkracht en welbevinden’ aan de slag te gaan op hun school.

Team

Classic

T25-072 Zelfzorg op school
Goed voor jezelf zorgen is in deze turbulente en veeleisende tijden een must. Maar hoe doe je dat?

Team

Classic

T25-073 Omgaan met moeilijk gedrag op school
Waar komt gedrag vandaan en hoe kan je kinderen en jongeren leren om zichzelf te reguleren?

Team

Komen leren

T25-085 Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Individu

Classic

I25-016 Pesten en cyberpesten: een krachtig én verbindend antwoord vanuit de school

Team

Classic

T25-090 Constructieve communicatie
Sta sterker in je schoenen bij kritische opmerkingen en lastige vragen

Individu

Classic

I25-025

Nieuw

Wat schuilt er achter het gedrag van kinderen?
Hoe kan je kinderen in je klas emotioneel ondersteunen aan de hand van nestinzichten en -methodieken?

Individu

Classic

I25-026 Nesten en rustbrengers in de klas
Hoe je klasgroep sociaal en emotioneel ondersteunen aan de hand van rustbrengers in de klas?

Team

Classic

T25-124

Nieuw

Emotieregulatie bij kinderen en jongeren in de klas
Samen geven we taal en beeld aan emotieregulatie bij kinderen en jongeren

Team

Classic

T25-125 Sterk(er) in jouw klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Individu

Classic

I25-050

Nieuw

Omgaan met trauma op school. Jij maakt het verschil
Hoe herken je, begrijp je en ondersteun je leerlingen die trauma hebben meegemaakt of met trauma te maken hebben?

Individu

Classic

I25-051

Nieuw

Weg met stress en piekergedachten!

Individu

Classic

I25-052

Nieuw

Van faalangst naar veerkracht
Een concreet stappenplan om kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen te geven

Individu

Classic

I25-053 Rouwen … zwijg me niet dood! Hoe kunnen we rouwende kinderen beter begeleiden in de klas en op school?

Team

Classic

T25-168 BOOST jouw INNER LEADERSHIP in de klas!
Jouw ‘Innerlijk kompas” als basis tot meer in jouw kracht staan in de klas

Team

Classic

T25-169 BOOST jouw FOCUS en die van je leerlingen!
Op een gezonde manier omgaan met de veelheid aan taken en prikkels. Meer concentratie en focus in een steeds snellere en complexere onderwijswereld

Individu

Leerlabo

I25-054

Nieuw

Leerlabo bLIJF! ... meer in je lijf
Naar meer aanwezigheid, veiligheid en stabiliteit in jezelf als houvast in uitdagende tijden

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers