44 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-001 Outdoor education … of hoe je ook in openlucht intens kan leren

Team

Classic

T21-003 Kinderyoga: avontuurlijk ont-moeten
Spelen met kinderyoga om eventjes niet te moeten en te ontspannen

Team

Classic

T21-004 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt

Team

Classic

T21-017

Nieuw

Goesting: het hoofdingrediënt van elk onderwijsrecept
Beter zorgen voor je leerlingen begint bij beter zorgen voor jezelf

Team

Classic

T21-018 Rust@School
Breng rust en harmonie in je klas

Team

Demo plus

T21-020 Rust en bewustwording in de klas
Spelenderwijs ontspannen samen met je leerlingen

Team

Classic

T21-022 Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas

Team

Classic

T21-045 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren

Team

Classic

T21-049

Nieuw

Van stress-kip naar dol-fijn
Innerlijk tot rust komen door beweging en inzicht in je eigen biologie

Team

Classic

T21-050 Rouwen … zwijg me niet dood!
Wat kan je als school doen VOOR, TIJDENS en NA een emotionele aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Team

Classic

T21-051 Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Team

Classic

T21-065 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Team

Komen leren

T21-068 Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in ‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene

Team

Classic

T21-079 Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme

Team

Classic

T21-105 Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten
Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig afwezigen

Team

Classic

T21-130 Ingetogen emoties in een oneindige knuffel
Poëzie-ateliers binnen of buiten klasverband

Team

Classic

T21-138 Met zo weinig speeksel zo veel energie!
Teambuilding op maat, met poëzie als rode draad

Team

Classic

T21-140 Mijn vingers golven regenbogen: poëzie op school
Met de groep grasduinen en diepgang ontdekken in poëzie van grote en kleine meesters

Team

Classic

T21-144 Woorden met weer-klank
Handig redigeren van gedichten

Team

Classic

T21-145 Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden