424 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-172 Gamebased empowerment effectief en serieus spelen!

Team

Classic

T23-173 BOOST motivatie door ‘coachende’ vaardigheden!
Zet leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft hun leren. Focus op de oplossingen in plaats van op de problemen

Team

Classic

T23-174 BOOST jouw feedback in verbinding!
Coachende vaardigheden leren om de MOTIVATIE van je leerlingen van binnenuit te verhogen

Team

Classic

T23-175 BOOST jouw INNER LEADERSHIP in de klas!
Jouw ‘Innerlijk kompas” als basis tot meer in jouw kracht staan in de klas

Team

Classic

T23-176 BOOST jouw FOCUS en die van je leerlingen!
Op een gezonde manier omgaan met de veelheid aan taken en prikkels. Meer concentratie en focus in een steeds snellere en complexere onderwijswereld

Team

Classic

T23-177 Growth Mindset. De weg naar veerkracht en motivatie
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?

Team

Classic

T23-178 Het dak vliegt eraf! Impact van trauma en chronische stress op kinderen en op het klasgebeuren

Team

Classic

T23-179 Meer energie en motivatie via coaching van het team
Bekom in je team open communicatie, meer eensgezindheid en een positieve en inspirerende sfeer

Team

Classic

T23-180 Het dak vliegt eraf! Impact van trauma en chronische stress op het gedrag van jongeren

Team

Classic

T23-181 Jongeren en stress. Herken stress bij jongeren en maak hen veerkrachtig

Team

Classic

T23-182 Met ‘LEES EERST DE VRAAG!’ is de kous niet af
Over bewust focussen bij het maken van opdrachten en toetsen

Team

Classic

T23-183 Een digitale cursus met Teams en OneNote
Praktisch aan de slag met digitaal lesmateriaal

Team

Classic

T23-184 Digitale taken - toetsen - opdrachten
Werken met opdrachten in Ms Teams en Ms Forms

Team

Classic

T23-185 “Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Team

Classic

T23-186 “Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Team

Classic

T23-187 “Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Team

Classic

T23-188 “Wie schrijft die blijft!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Team

Classic

T23-189 Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T23-190 Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Team

Classic

T23-191 Oplossingsgericht coachen: ik hoor je wel, maar ... luister jij ook?
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van jonge mensen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden