Muzische opdrachten evalueren
Ontdek hoe je kan evalueren na een muzische activiteit

Doelstellingen

Je leert: 

 • je visie op breed evalueren toepassen op muzische vorming;
 • diverse vragen stellen over het muzisch proces;
 • zinvolle criteria koppelen aan een muzische opdracht;
 • methodieken kennen die reflectie over product en proces uitlokken.
Inhoud

Muzische vorming evalueren is voor veel scholen een zoektocht. In deze sessie ondersteunen we je door enkele concrete inzichten en instrumenten aan te bieden die aansluiten bij de visie op breed evalueren. Je leert hoe je samen met leerlingen over het product en het proces van een activiteit kunt reflecteren. Daartoe krijg je enkele concrete praktijkvoorbeelden en methodieken. Deze vorming is een belangrijke eerste stap om een bredere muzische ontwikkeling en groei van leerlingen in kaart te brengen.


Combineerbaar met Muzische vorming rapporteren in training van 5u.

Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 600,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Lager Onderwijs
 •    Eerste graad
 •    Tweede graad
 •    Derde graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-137